Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkySvedkovia Vykupiteľa v zranenom svete (M. Brehl)

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete (M. Brehl)

ZS

ZS2

Príbuzné články:

Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016)

Kristus Kráľ – Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya)

Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl)

250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl)

P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016)

P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených

List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti

Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012)

Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom

 

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier