Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom

9. novembra 2013 vyzval generálny predstavený redemptoristov na celom svete pomôcť odpovedať na rozličné nové pastoračné výzvy po celom svete. Poprosil, aby sa mu osobne prihlásili, ak sú otvorení novej dôležitej misionárskej, pastoračnej a formačnej službe, hoci aj v inej krajine. Po mnohých pozitívnych odpovediach, napísal P. generál list, ktorý si pripomíname dnes, keď si spomíname na bl. Gašpara Štanggassingera. 

Rím, 26. 9. 2014

Bl. Gašpara Štanggassingera

 

Drahý spolubrat,

Generálna rada sa veľmi potešila tvojej odozve na môj list, ktorý som poslal všetkým spolubratom 9. 11. 2013. Vo svojej odpovedi si vyjadril rozhodnutie byť misionárom – dobrovoľníkom, čiže si sa rozhodol byť k dispozícii Generálnemu predstavenému a začať pracovať v novej misii kedykoľvek a kdekoľvek bude tvoja služba potrebná. Tvoja ponuka spolu s informáciami, ktoré si poskytol, sú uložené v zložke, ktorú založil Generálny sekretár. Táto zložka Generálnej rade signalizuje tvoju misionársku pohotovosť.

 

1. Ako som uviedol vo svojom liste, to, kedy budeš povolaný do novej služby, bude závisieť od toho, v akých nových pohotovostných situáciách sa ocitneme ako Kongregácia. Mám na mysli hlavne nové iniciatívy, do ktorých sa v súčasnosti púšťame. Ťažko je preto predvídať presný dátum, kedy ťa poprosíme o pomoc.

 

2. V prípade, že budeme uvažovať o tvojej novej službe na základe toho, že si vyjadril otvorenosť byť k dispozícii ako misionár – dobrovoľník, to vždy budeme uskutočňovať v dialógu medzi Generálnym predstaveným, tvojim (vice)provinciálom a Koordinátorom príslušnej Konferencie. Takýmto spôsobom ľahšie prebehne nutné rozlišovanie, kto sa na danú službu najviac hodí. Tí, ktorí budú vybraní, budú musieť prejsť určitou prípravou predtým, ako budú vyslaní.

 

3. Generálna rada počíta s tvojou stálou pripravenosťou a vyzýva ťa, aby si v medzičase ostal aktívny, disponibilný a oddaný službe vo svojej jednotke dovtedy, kým nepríde čas, keď ťa do novej služby povolá Generálny predstavený.

 

4. Momentálne sa nezdá, že niekto z vás bude Generálnym predstaveným povolaný do novej služby do konca roka 2014. Budeme však prosiť Pána, aby ste si udržali misionársky zápal a otvorenosť odpovedať na potreby Kongregácie. Prosíme, aby si urobil niečo navyše. Kvôli tvojej prípadnej novej službe v inej krajine sa uč predovšetkým oficiálne jazyky Kongregácie, t.j. španielčinu, angličtinu a taliančinu. Proces reštrukturalizácie v Kongregácii bude trvať dlhšie. Vo všetkých piatich Konferenciách momentálne prebieha implementácia nových iniciatív. Očakávame, že ich bude ešte viac, pretože sa snažíme ohlasovať evanjelium stále nanovo. Pevne veríme, že každý spolubrat v sebe bude pestovať postoj misionárskej pohotovosti a otvorenosti, hlavne mladšie generácie spolubratov. Som si istý, že sv. Alfonz je potešený z vašej pripravenosti pre misiu a že jej žehná.

 

Vás brat vo Vykupiteľovi,

Michael Brehl, CSsR, Generálny predstavený

 

Zdroj: cssrredemptoristi.com

Preklad: Sekretariát pre formáciu

 

Príbuzné články:

Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride

Príhovor M. Brehla pri inaugurácii Provincie Bratislava_Praha

Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete (M. Brehl)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved