Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Michael Brehl sa stal viceprezidentom Únie generálnych predstavených

V dňoch 25. – 27. 11. 2015 v Ríme sa konalo 86. zhromaždenie generálnych predstavených.
Účastníci zhromaždenia zvolili aj novú výkonnú radu na obdobie 2015 – 2018. Prezidentom Únie generálnych predstavených (USG) sa stal Mauro Johri, generálny minister Menších bratov kapucínov, a za viceprezidenta bol zvolený Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov. 
 
Rím 1. decembra (TK KBS) „Objať budúcnosť s nádejou. Zasvätení na ceste s Božím ľuďom“ – tak znela hlavná téma 86. zhromaždenia generálnych predstavených, ktoré sa konalo v dňoch 25. – 27. 11. 2015 v Ríme. Okrem spomínanej témy, v ktorej veľkú časť venovali reflexii nad synodou o rodine, na ktorej sa zúčastnili niektorí prítomní generálni predstavení, si účastníci zhromaždenia zvolili aj novú výkonnú radu na obdobie 2015 – 2018. Prezidentom Únie generálnych predstavených (USG) sa stal Mauro Johri, generálny minister Menších bratov kapucínov, a za viceprezidenta bol zvolený Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov.
Do rady boli zvolení ďalší desiati generálni predstavení jednotlivých reholí či spoločnosti. Bola ocenená snaha USG kráčať s Cirkvou, ako k tomu podnecuje pápež František. Z jednotlivých príspevkov a diskusií zároveň reagovali na zasvätený život dnes, ktorý je vcelku veľmi diskrétny, zameraný sám na seba, hanblivý v prevzatí svojho miesta v Cirkvi. V tomto zmysle by mal prevziať väčšiu iniciatívu a prehĺbiť sa v externej komunikácii, pretože chýba verejný hlas zasvätených. Na zhromaždení sa ďalej dohodli na témach, ktorými by sa mali v budúcnosti zaoberať, a to je správa majetkov inštitútov, finančné zneužívanie a transparentnosť, sexuálne zneužívania, starnutie inštitútov, ako aj riešenie smerovania časti sever – juh Európy, nerovnomernosť medzi „veľkými“ a „malými“ kongregáciami vzhľadom na sily a možnosti pôsobenia, neklerikálne kongregácie a ich miesto v živote Cirkvi. Chcú sa venovať aj skúmaniu možnosti, aby sa rehoľníci – bratia mohli stať predstavenými v miešaných inštitútoch, a chcú sa otvoriť možnosti riešiť na stretnutiach USG, ako konkrétnou solidaritou odpovedať na drámy v jednotlivých častiach sveta (Zdroje. SIR / Zasvatenyzivot.sk)Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151201035

Príbuzné články:

O Synode o rodine, na ktorej vystúpil s príhovorom: M. Brehl

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved