Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Požehnané Vianoce!

Pozdrav k Vianociam od generálneho predstaveného redemptoristov, P. Michaela Brehla

 

“Hľa, zvestujem vám radostnú novinu, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.” (Lk 2, 10)

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia,

v mene Generálneho vedenia vám chcem zapriať požehnané a radostné Vianoce! Opäť počujeme slová anjela, ktorý nám prináša dobrú správu plnú radosti: „Dnes…sa vám narodil Spasiteľ, ktorý je Mesiášom a Pánom…nájdete v jasliach dieťa zabalené do plienok.“

Tak, ako nám to pripomenul tento týždeň pápež František: „Keď Boh chcel prevrátiť naruby hodnoty tohto sveta, stal sa malým, v maštali, spolu s malými, chudobnými, tými, čo sú na okraji. Malosť…malosť tohoto Boha…“

Prečo sa „Boh stáva malým“? Blahoslavený Pavol VI. vysvetľoval tajomstvo Vianoc v roku 1971: „Boh prišiel ako najmenší, najkrehkejší a najslabší z bytostí. Prečo? Preto, aby sa nikto nehanbil pristúpiť k nemu, aby sa nikto nebál, aby všetci prišli blízko, aby medzi nami a ním nebola vzdialenosť.“ Tak, ako napísal Sv. Alfonz vo Vianočnej novéne, láska, iba láska bola dôvodom na vtelenie.

Božia malosť je prejavom Božej solidarity s nami v našom zranenom svete. Boh sa stáva jedno so všetkými maličkými zeme – s utečencami, migrantmi, bezdomovcami, chudobnými, s mladými aj s tými, čo sú v pokročilom veku, s vystrašenými a trpiacimi. Vykupiteľ k nám neprichádza ako dobyvateľ, ale ako dieťa. Toto dieťa nás pozýva k takej istej solidarite medzi nami navzájom a medzi všetkými.

Nech spolu žijeme naše misionárske povolanie ako svedkovia Vykupiteľa v solidarite a misii v zranenom svete.

Nech Vás všetkých požehná Boh pokojom, radosťou, zmierením a nádejou. Nech nás Mária učí uvažovať nad týmto tajomstvom a uchovávať si ho v našich srdciach.

 

Vás brat vo Vykupiteľovi, Michael Brehl

natale_mb_eng

 

Zdroj

Príbuzné články:

Tu Scendi Dalle Stelle – talianska najznámejšia koleda od sv. Alfozna.

Myšlienky z Vianočnej novény (Sv. Alfonz)

Vežu v Aparecide otvoria na Vianoce

Skvelý vodca (článok z časopisu Slovo medzi nami)

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved