Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prehlásenie kardinála Josepha W. Tobina k zrušeniu výkonného poriadku DACA

Rozhodnutie postupne zrušiť výkonný poriadok DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ktorý presadzuje odložené konanie vo veci neplnoletých imigrantov, je podlé.

Je úplne jasné, že konanie americkej vlády, ktorá používa životy, budúcnosť a bezpečnosť 800 000 mladých ľudí ako politické nástroje, je zlé – ich jediným spáchaným trestným činom, ak to tak vôbec môžeme nazvať, je, že oddane a poslušne sprevádzali svojich rodičov na ceste za snom o slobode a príležitosti.

Nezáleží na tom, či mala predchádzajúca vláda oprávnenie vytvoriť DACA alebo nie. 800 000 imigrantov (podľa zákona the DREAM Act bill dostali pomenovanie Dreamers, tí, ktorí snívajú), ktorých toto zrušenie ovplyvnilo, sú ľudia. Sú našimi susedmi, navštevujú naše školy, bojujú za našu krajinu a aktívne sa zapájajú na našich pracoviskách. Prispievajú k budúcnosti tohto národa a k jeho prosperite. Dodržiavali pravidlá, ktoré boli stanovené a vždy sa modlili, aby Kongres prevzal zodpovednosť a pre nefungujúci imigračný systém vytvoril inteligentné, citlivé a dlhotrvajúce riešenia.

Nedá sa skrývať za termín „legálnosť“ zrušenia DACA. Ide o odvrátenie sa od ľudskosti a odvrátenie sa od talentovaných mladých ľudí plných nádeje, ktorí sú Američanmi tak ako ty alebo ja.

Pravidlá, ktoré určuje zákon, v prvom rade vždy museli a musia prinášať humánne a morálne zásady, ktoré usporadúvajú spoločnosť, chránia ju a vedú ju k pokroku založenom na tých najlepších ideáloch a názoroch vyvierajúcich z našich sŕdc a myslí. Katolícka náuka volá všetkých ľudí k povinnosti zastávať sa dôstojnosti každého človeka a pracovať na budovaní spoločného dobra nášho národa. Zrušenie DACA bez toho, aby Kongres zaistil rovnocennú a trvalú ochranu týchto Američanov, nevedie spoločnosť k pokroku ani nie je vyjadrením našich najlepších ideálov a presvedčení. Je skôr zrieknutím sa ľudskosti.

Vláda v súčasnosti nielenže zatvorila hranice, ale aj svoju myseľ a srdce.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) je americká imigračná politika, ktorú zaviedla vláda prezidenta Obamu v júni 2012. Táto politika umožňuje niektorým neplnoletým jednotlivcom, ktorí ilegálne vstúpili na územie USA, počas obdobia dvoch rokov (ktoré sa dá predĺžiť) oddialiť ich deportáciu a povoľuje im pracovať. Od začiatku roku 2017 bolo do tohto programu zaregistrovaných približne 800 000 mladých.

Zdroj: cssr.news

Preklad: Anna Limáneková

Príbuzné články:

Kardinál Tobin vyvíja úsilie na pomoc mužovi čeliacemu deportácií

Hovoríme nie! Tobin

Rozhovor s kardinálom Tobinom

Arcibiskup Tobin bol kreovaný za kardinála

Cirkev má byť protagonistom uzdravenia: kardinál Tobin

Joseph Tobin menovaný za arcibiskupa Newarku

Michael Brehl napísal list pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála

Medzi novými kardinálmi aj redemptorista

Oslavy Matky ustavičnej pomoci v kostole, kde vznikla ustavičná novéna: Tobin 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved