Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Cirkev má byť protagonistom uzdravenia, tvrdí kardinál Tobin

Podľa kardinála Josepha Tobina sa Cirkev v Spojených štátoch po zvolení Donalda Trumpa musí stať „protagonistom uzdravenia“. Kardinál opísal nedávnu kritiku pápežovho zásadného dokumentu Amoris Laetitia, ako “naivnú”. Dôrazne sa vyslovil, že cirkevná náuka o manželstve sa nemôže redukovať na čierno-biele odpovede. 

Po zvolení Trumpa za prezidenta USA, ktorý vo volebnej kampani často spomínal svoj anti-migračný postoj, „sa Cirkev musí sústrediť na zmierenie“, povedal kardinál Tobin. Tobin, ktorý  žil mimo USA dvadsať rokov kvôli svojej službe vo vedení rehole a v jej riadiacich inštitúciách, bol šokovaný, keď sa vrátil do USA a našiel krajinu veľmi rozdelenú: „Zistil som, že americká spoločnosť je teraz veľmi spolarizovaná a je tu riziko, že sa táto polarizácia vkradne aj do Cirkvi…Veľmi ma tento fakt znepokojuje.“   

„Myslím, že po prezidentských voľbách by malo byť  jedným z princípov Cirkvi v USA to, že sa Cirkev stane protagonistom uzdravenia, ktoré napomáha spoločnému dobru a jednote v rozličnosti. Tým sa v minulosti vždy americká Cirkev vyznačovala. Veď všetci americkí katolíci pochádzajú z nejakej inej krajiny. Keď na to ako americkí katolíci zabudneme, v súdny deň nás neodsúdi Ježiš, ale naši starí rodičia. Len preto, že sme zabudli.“ Tobin je presvedčený, že: „Cirkev má byť verná evanjeliu, ale má sa aj snažiť zachovať to najlepšie z národných tradícií.“

Kardinál sa veľmi silno vyjadril o kritikoch pápeža Františka, ktorí tvrdia, že dokument rozširuje bludy a zmätok. Štyria kardináli vzniesli pochybnosti o dokumente pápeža Františka Amoris Laetitia, ktorý otvára možnosť pre rozvedených a znovuzosobášených katolíkov prijímať Eucharistiu za istých okolností. Tobin povedal časopisu The Tablet, že: „Dokument Amoris Laetitia nemôžme redukovať len na áno a nie v niektorých pastoračných situáciách. Pápež v dokumente zachytáva prácu dvoch synod. Preto, keď štyria kardináli nereflektovali to, čo odznelo na synodách, myslím, že spochybnený by mal byť skôr ich postoj.“ Tobin verí, že to, čo pápež napísal, je hlboko zakorenené v reflexii, ktorá nebola jednoduchá. Hoci sa kardinál Tobin nezúčastnil na synode o rodine, vie, že sa tam diskutovalo o veľmi náročných pastoračných otázkach. Považuje redukovanie celej práce na „pochybnosti“ v najlepšom prípade za naivné. O otázke kritizovania pápeža štyrmi kardinálmi Tobin povedal, že je treba mať na pamäti dejiny Cirkvi. Spomenul dramatické rozdelenia medzi biskupmi v 4. storočí počas ariánskej kontroverzie. Vtedy išlo o debatu o Božskej prirodzenosti Krista. Spor viedol k vážnym nezhodám v Cirkvi.  

Arcibiskup Tobin – vnuk migrantov  – precestoval svet ako generálny predstavený redemptoristov. Pred tým pracoval v USA aj s hispánskymi migrantmi. Vo svojej arcidiecéze Indianapolis prijal rodinu sýrskych utečencov, napriek tomu, že s tým nesúhlasil niekdajší guvernér štátu Indiana Mike Pence. Tobin tvrdí, že rodina sa výborne integrovala v USA. 

Arcibiskup Tobin povedal, že pápež vyzýva Cirkev, aby žila svoje hlavné poslanie “vychádzať zo seba” a pripomenul Bergogliov príhovor pred konkláve v roku 2013, v ktorom varoval pred chorobou Cirkvi, ktorá je  “autoreferenčná”. 

“Myslím, že analógiou môže byť triviálna otázka: na ktorom mieste na zemi je najmenej života? Môžeme tvrdiť, že najmenej života je v Mŕtvom mori. Nie je to preto, že doň nevteká veľa čerstvej vody. Voda priteká z galilejských výšin. Problémom však je, že voda z mora nikam neodteká, ostáva v jazere, kde zosmradne a pokazí sa. Myslím, že František chce, aby všetky úžasné dary Božieho Slova a katolíckej tradície, ktoré Boh dáva Cirkvi, neostali len doma, ale dostali sa aj ďalej,“ vysvetľuje Tobin. 

„František chce, aby sa tieto dary dostali na tie miesta na zemi, kde najviac chýba život, na okraje spoločnosti. Je to spojené s víziou, ktorú mal Ezechiel: „Videl som vodu prúdiacu na východ.“ Voda neprúdi na východ v zmysle toho, ako niektorí chápu „ad orientem“, prúdi na východ, aby sa dostala k Mŕtvemu moru, tam má pritiecť. Má premeniť Mŕtve more a priniesť mu nový život. Myslím, že František sníva s Ezechielom o Cirkvi, ktorá to robí.“

Plný text rozhovoru bude v nasledujúcom čísle časopisu The Tablet, ktoré vyjde 26. novembra v tlačenej verzii.

Zdroj

Preklad: redemptoristi Bratislava

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved