Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pochopiť (เข้าใจ) môžeme len s otvoreným srdcom: misijná skúsenosť redemptoristu

(Thajsko) – október je misijným mesiacom a už od jeho prvého dňa, sviatku sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky misií, sa až do konca mesiaca oslavujú misie na celom svete.

Pápež František povedal, že misijný mesiac je novou príležitosťou „stávať sa misionárskymi učeníkmi, stále viac nadšenými Ježišom a jeho posolstvom, až do končín zeme.“

Otec Rodrigo Velez je redemptoristický kňaz, ktorý pôsobí v Thajsku. „Som šťastný, že sa s vami môžem podeliť o prvé chvíle na mojej misii a prosiť Boha, aby nám vždy dával schopnosť žasnúť nad poslaním, ktoré nám zveril,“ povedal.

Tu je celý text jeho svedectva:

 

Z Thajska, otec Rodrigo Vélez:

Pochopiť (เข้าใจ) môžeme len s otvoreným srdcom

Píšem z vrchov Doi Inthanon, kde redemptoristi pôsobia medzi domorodými komunitami Karen viac než 40 rokov. Tieto kmene sa odlišujú od Thajčanov. Majú svoju kultúru, jazyk, svoje zvyky, no ešte zaujímavejší je spôsob, akým tieto domorodé komunity prijali kresťanstvo. Ich cesta k viere je niečo úžasné.

Počas prvého roku sa predovšetkým snažím spoznávať kultúru a jazyk, šesť mesiacov som študoval v Bangkoku a spolupracoval som s jediným kostolom v Bangkoku, v ktorom sa slúžili omše v anglickom jazyku pre zahraničných katolíkov, migrantov. Thajsko je na 90 % budhistická krajina. Všade sú budhistické chrámy. Počet obyvateľov je viac než 70 miliónov. Najdôležitejšou osobou v spoločnosti je kráľ a mnísi sa tešia veľkej úcte. V súčasnosti pôsobím vo vrchoch Mae Chaem.

Tu máme na starosti pastoračnú starostlivosť o 13 komunít. Dediny sú roztratené na svahoch hôr, ľudia pracujú na poli, aby mali ryžu, kukuricu, tekvice a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Svoje deti posielajú študovať do väčších miest, kde sú školy. Na našej misii máme domov pre chlapcov a dievčatá.

Naša misijná zostava je veľmi pestrá, pretože máme dvoch kňazov, jedného filipínskeho seminaristu, tri sestry a rodinu, ktorá patrí k podpornému personálu. Je nádherným darom svedčiť o viere, ktorá sa odieva do farieb a srdečnosti týchto ľudí. Tak odlišných, no zároveň tak blízkych.

V prvých dňoch štúdia v tejto krajine som sa naučil, že v thajčine slovo „rozumieť“, „kouchay“, znamená „otvoriť srdce“. Aby sme pochopili, musíme otvoriť srdce. Tento jazyk má viac než 40 spoluhlások, 21 samohlások a 5 tónov, takže je jednoduchý, a zároveň bohatý na vyjadrenie hĺbky srdca. V horských spoločenstvách je to dvojnásobná výzva, pretože tu sa hovorí jazykom Karen.

Som šťastný, že sa s vami môžem podeliť o tieto prvé kroky v mojej misii a prosím Boha, aby nám vždy dal schopnosť cítiť úžas nad poslaním, ktoré nám zveruje.

Rodrigo Vélez CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Štyri roky od príchodu redemptoristov do Albánska

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Burkina Faso (Vážna situácia v Burkina Faso)

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície

Indická provincia Liguori má 25 rokov

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi na Litve

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved