Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi otvorili novú misijnú komunitu na Litve

Bratislava, 30. septembra 2018Dnes uplynul presne mesiac, odkedy pôsobia v litovskom Kaunase dvaja slovenskí redemptoristi – P. Rastislav Dluhý, dlhoročný šéf vydavateľstva Slovo medzi nami a mediálny koordinátor provincie Bratislava – Praha, a P. Peter Hertel, doterajší šéf jedného z misijných tímov a misionár milosrdenstva. Nová misijná komunita v Litve bola po období rozlišovania v jednotke Bratislava – Praha založená so súhlasom generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Michaela Brehla. Zároveň je to presne týždeň od návštevy Svätého Otca, ktorého nedeľný program návštevy Litvy sa konal práve v Kaunase.

„História spolupráce slovenských redemptoristov s Litvou siaha do polovice 90-tych rokov. V tom čase sa v Podolínci konali medzinárodné misijné školy, ktorých sa zúčastňovali ľudia z viacerých krajín, no najviac ich bolo vždy zo Slovenska a z Litvy,“ hovorí P. Rastislav Dluhý. Po misijných školách začalo prichádzať z Litvy veľa pozvaní na evanjelizačné a formačné podujatia menších skupín, ale aj podujatí počas celomestských misií v litovskom Kaunase. Za ostatných 6 – 7 rokov sa spoločné aktivity zintenzívnili. Redemptoristov a ich spolupracujúcich laikov zo spoločenstva Rieka života postupne začala spoznávať aj miestna cirkev – biskupi, kňazi a rehoľníci. „Viacerí biskupi z Lotyšska a z Litvy strávili v posledných rokoch  čas s redemptoristami a s Riekou života v Podolínci,“ dodáva R. Dluhý.

„V najbližšom období sa budeme venovať kratším víkendovým podujatiam – obnovám, misijným stretnutiam, formácii laických spoločenstiev a podobne. Našou prioritou je naučiť sa komunikovať po litovsky,“ povedal P. Peter Hertel. Komunikačným jazykom s litovskými spolupracovníkmi je zatiaľ angličtina, poľština a ruština. „Veľkým povzbudením na úvod nášho pôsobenia na Litve bola pobaltská pastoračná návšteva Svätého Otca,“ dodáva P. Hertel. Ten navštívil nielen hlavné mesto Vilnius, ale aj ich nové pôsobisko Kaunas, kde slúžil svätú omšu v parku Santaka a v Katedrále  sv. Petra a sv. Pavla sa stretol s kňazmi, zasvätenými a bohoslovcami.

Oficiálne pozvanie prísť pôsobiť do Litvy a založiť novú misijnú komunitu prišlo začiatkom roka 2017 od biskupa Jonasa Ivanauskasa z diecézy Kaišiadorys. „Na mimoriadnej kapitule vo februári 2017, na ktorej sa spojila jednotka Praha a Bratislava, som spolubratov informoval o pozvaní biskupa prísť pracovať do Litvy,“ povedal provinciál P. Václav Hypius. Zároveň vyzval celú novú jednotku k modlitbám a spoločnému rozlišovaniu.

V januári 2018 strávili P. Václav Hypius, P. Peter Hertel, P. Rastislav Dluhý a laický misionár Bohumír Živčák spoločný čas s niektorými litovskými biskupmi a spoločenstvami. Po rozhovoroch sa rozhodli, že najvhodnejším miestom pre rezidenciu bude Kaunas. Jednou z predností Kaunasu je jeho poloha v strede krajiny; do úvahy sa tiež bralo to, že sa tu nachádza tím laických spolupracovníkov, ktorí s redemptoristami už roky kooperovali. Aj arcibiskup kaunaskej arcidiecézy Lionginas Virbalas SJ pozval redemptoristov pôsobiť na Litvu. Arcibiskup bol niekoľko rokov rektorom Collegium Russicum v Ríme, zameraného na štúdium kultúry a spirituality Ruska. Svoje postgraduálne štúdiá absolvoval v rovnakom inštitúte a v rovnakom čase ako súčasný provinciál rehole redemptoristov P. Václav Hypius. Niektorí litovskí biskupi spoznali redemptoristickú spiritualitu počas svojich postgraduálnych štúdií na Accademia Alfonsiana.

Kaunas je známy tým, že takmer každoročne organizuje mestské misie, ktoré zahŕňajú rôzne aktivity v kostoloch, na námestiach, vo verejných priestoroch. Tých sa v ostatných rokoch redemptoristi spolu so spoločenstvom Rieka života zúčastňovali už pravidelne. Pravidelnou aktivitou v Kaunase je aj ročná misijná škola, kde sa jej účastníci na mesačných víkendových stretnutiach vzdelávajú v základných témach evanjelizácie, ktoré môžu potom prakticky uplatniť tam, kde sú ľudia na okraji spoločnosti, napríklad vo väzeniach.

Rastislav Dluhý, C.Ss.R.

Príbuzné články:

Pápež František: Nech je Litva majákom nádeje

Návšteva pápeža Františka na Litve

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

Redemptoristi opäť na Litve

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

Rieka Života na mestských misiách v litovskom Kaunase (2013)

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

Na európskej konferencii lídrov v Litve nechýbali ani Slováci (máj 2016)

http://www.cssr.news/italian/2018/10/i-redentoristi-aprono-una-nuova-residenza-in-lituania/

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved