Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Neskoré povolanie z Česka

Jan Kuník pochádza z Písku v južných Čechách, má 51 rokov a kňazom je od roku 1995. Dvojročný prenoviciát prežil v českom kláštore redemptoristov na Svätej Hore (Příbram). Najradšej má čítanie. Od augusta minulého roku je v noviciáte redemptoristov v Lubaszowej na juhu Poľska. Rozhovor s ním viedol spolubrat Damian Szymura.

Otec Jan, kedy sa zrodilo vaše povolanie nasledovať Pána?

Verím, že Pán ma povolal v modlitbe, ktorá bola skúsenosťou autentického stretnutia s Bohom. Jeho slovo ku mne prišlo počas štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Českých Budejoviciach. To slovo zmenilo môj život a neľutujem, že som mu bol poslušný. Je to slovo Lásky.

Čo je pre vás v kňazskom povolaní najdôležitejšie?

V každom povolaní vidím predovšetkým Božiu potrebu priblížiť sa človeku, a zároveň je to tiež povolanie, ktoré je dané človekovi k prijatiu. Mnoho rokov som bol diecéznym kňazom a mal som z toho radosť. Zároveň som však vnímal, že Pán ma otvára v inom smere.

Čo spôsobilo, že po toľkých rokoch kňazstva ste sa rozhodli vstúpiť do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa?

Verím, že Pán ma zavolal vo chvíli intenzívnej modlitby srdca v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svätej Hore. Bola to pre mňa hlboká mystická skúsenosť a vtedy som si uvedomil, čo je mojím povolaním: že je to misia ohlasovania Evanjelia chudobným v spoločenstve redemptoristov.

Bola táto zmena niečím ovplyvnená, keďže nie často možno stretnúť kňaza s vyše dvadsaťročnou skúsenosťou, ktorý vstupuje do rehole?

Som ovplyvnený životom v spiritualite hnutia Schönstatt, v ktorej je jedným z pilierov aktívna, praktická viera v Božiu prozreteľnosť. Páter Josef Kentenich, zakladateľ hnutia, bol presvedčený, že Pán Boh sa k nám prihovára cez „akt otvorených dverí“. Hovorí: „Vojdi tam, kde sa otvárajú dvere. Ak sa zatvárajú, je to znak, že Pán nás tým smerom nevedie.“ Znie to jednoducho, ale nie je to jednoduché. No vedel som, že sám Boh začal otvárať dvere do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, a zároveň zatváral iné dvere. Nakoniec som prijal pozvanie, lebo som veril, že Pán Boh chce, aby som to urobil.

Bolo po objavení novej životnej cesty, na ktorú vás volal Pán, ľahké prijať také rozhodnutie?

Bolo to veľmi ťažké, a to napriek mojej viere, že ma volá Boh. Okrem povolania a osobného prijatia je naviac dôležité prijatie zo strany Kongregácie. Teraz, prostredníctvom hlasu Kongregácie, som bol pozvaný žiť v noviciáte, v spoločenstve bratov v inej krajine, v inej kultúre, a poväčšinou tiež s bratmi z inej epochy a s inými životnými skúsenosťami, ale tiež v spoločenstve bratov, ktorých už nosím v srdci, a ktorí majú takú istú túžbu rozlíšiť pravosť svojho povolania a prijať Božiu vôľu… Prosím Ťa, Pane, ak je to Tvoja vôľa, doveď nás k sľubom.

Ako vyzerá slávenie Eucharistie v poľskom jazyku? Sú veľmi veľké rozdiely medzi „českou“ a „poľskou“ omšou, nepočítajúc rozdielnosť jazyka?

Okrem jazyka nie sú väčšie rozdiely v našich spôsoboch slávenia svätej omše. Myslím si, že v Česku máme väčší výber eucharistických modlitieb. V Poľsku zase existuje širší výber piesní pre ľud. Určite je viac rozdielov, ale sú natoľko malé, že sú skoro nepostrehnuteľné.

Mohli by ste trochu rozvinúť túto tému?

Samozrejme. Hľadiac na tú vec subjektívne, sú to dva rôzne svety. Napriek tomu, že každodenne koncelebrujem Eucharistiu v poľskom jazyku, nemôžem si zvyknúť na dve veci: po prvé, ťažkosti so spevom, a potom nemožnosť vnútorného prežívania svätej omše, samozrejme s výnimkami.

Spev v Poľsku, nielen počas svätej omše, má iné akcenty, melódie a iného „ducha“ ako v Česku. Na jednej strane sa mi to páči, ale som už zvyknutý na „český“ spev, na druhej strane ešte nedokážem dobre spievať po poľsky. Predovšetkým v prípadoch, keď melódie a frázy znejú tak isto ako u nás, a náhle sa zmenia.

A čo ste mali na mysli, keď ste hovorili o vnútornom prežívaní svätej omše?

Ťažkosti s mojím vnútorným prežívaním svätej omše sa týkajú hlavne textov, ktoré sám čítam. Hlboké vnútorné sústredenie je pre mňa ťažké preto, že sa musím tak veľmi sústrediť na správne čítanie modlitieb a Božieho Slova, že sa nemôžem sústrediť na vnútorné prežívanie a zmysel tých textov mi veľmi často uniká. Verím však, že s Božou pomocou bude moje sústredenie narastať…

Zdroj: Góra Tabor – časopis novicov

Preklad: Lukáš Michalovič

Príbuzné články:

Prvé dva mesiace v noviciáte v Poľsku

Redemptoristi plánovali medzinárodný noviciát

Novici pokračujú v noviciáte v Podolínci

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved