Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kronika noviciátu

Kronika noviciátu

14. 8. Začiatok noviciátu

Počas slávnostných vešpier, ktorým predsedal koordinátor Konferencie redemptoristov Európy P. Jacek Zdrzałek, sme začali kanonický rok prípravy na prvé sľuby. Naša komunita tvorí prvý medzi-provinciálny noviciát piatich slovanských provincií kongregácie: varšavskej provincie, pražskej provincie, bratislavskej viceprovincie, michalovskej viceprovincie a regiónu sv. Gerarda.

10. 9. Farská púť do Muszyny a Tylicza

Spolu s farníkmi z Lubaszowej sme putovali do Muszyny a Tylicza. V Muszyne sme si mohli prezrieť tamojšiu Biblickú záhradu predstavujúcu dejiny spásy cez rôzne zaujímavé exponáty a rastlinstvo typické pre Blízky východ. Veľkou hodnotou Muszyny je tiež krásna panoráma krajiny, ktorú sme mali možnosť obdivovať. Po návšteve Muszyny sme išli do blízkeho Tylicza, kde sme sa zúčastnili na krížovej ceste na Kalvárii, ktorá svojím tvarom pripomína Babylonskú vežu a vypočuli sme si históriu nedávno vyhlásenej svätyne Tylickej Panny Márie – vzývanú ako Ochrankyňa rodín a uzdravenie chorých. Vyvrcholením našej púte bola sv. omša pred milostivým obrazom Tylickej Panny Márie. Spiatočná cesta prešla pri spoločnom speve náboženských a ľudových piesní. Púť bola tiež príležitosťou k lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa s Lubaszowskými farníkmi.

3. – 5. 10. Návšteva ikony Matky ustavičnej pomoci

Na tri dni našu komunitu navštívila ikona Matky ustavičnej pomoci, ktorá putuje po kláštoroch redemptoristov v celej Európe. Obraz Panny Márie bol požehnaný pápežom Františkom počas jubilejného roku pripomínajúceho odovzdanie milostivej ikony redemptoristom. Počas návštevy sme sa mohli modliť ruženec s obyvateľmi Lubaszowej a vypočuť si prednášky P. Sylwestra Cabału, ktoré rozšírili naše vedomosti o ikone.

31. 10. Terezianka

Od rána sme sa vydali na púť po stopách pápeža Poliaka. Začali sme ju od návštevy Wadowíc, rodinného mesta Karola Wojtyłu a Múzea Jána Pavla II. Sprievodca nám porozprával veľa zaujímavých príbehov zo života svätého. Potom sme išli do blízkej Kalwarii Zebrzydowskej, kde malý Karol Wojtyła so svojím otcom často putoval. Nasledujúcim miestom na našom pútnickom chodníku boli Łagiewniky, kde sme sa zúčastnili na modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu a na Eucharistii. Posledné miesto, ktoré sme navštívili, bola Svätyňa sv. Jána Pavla II. V Centre Jana Pawła II „Nie lękajcie się“. Úžasný dojem na nás zanechali mozaiky P. Marka Rupnika, ktoré zaujímavo v sebe spájajú Biblické motívy s osobou pápeža. Púť bola pre nás časom modlitby, odpočinku i poznania histórie najväčšieho z rodu Poliakov.

5. 11. Sympózium

V sobotu 5. novembra 2016 sme s ostatnými bratmi klerikmi boli na sympóziu venovanom Matke ustavičnej pomoci, ktoré sa uskutočnilo v krakovskom kláštore redemptoristov. Počas stretnutia sme si mohli vypočuť štyri veľmi zaujímavé prednášky. Prednášajúci hovorili o úlohe Márie na diele vykúpenia, o histórii a interpretovaní ikony a o veľkej úcte ikony Panny Márie v nemocničnej kaplnke Univerzitnej detskej nemocnici v Krakove – Prokocimiu. Sestra dr. Bożena Leszczyńska povedala dojímavý príbeh zo života malých pacientov a o ich veľkej viere a aká dôležitá je pre nich Matka ustavičnej pomoci. Vyvrcholením sympózia bolo udelenie výročnej ceny „Pro Redemptione“ vydavateľstva Homo Dei, ktorú dostali: P. prof. dr. hab. Jacek Salij OP, prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina, P. dr. Jerzy Szyran OFMConv. a Maciej Kucharczyk MS.

6. 11. Stretnutie s misionárom

V Deň podporovania redemptoristického misijného povolania navštívil našu komunitu mnohoročný misionár P. Zbigniew Kotliński. P. Zbigniew nám rozprával o svojej práci v Južnej Amerike a Rusku, kde v súčasnosti pracuje. So zastaveným dychom sme počúvali príbeh o tom ako sa žije v Argentíne či Bolívii. Na koniec stretnutia sme si mohli pozrieť fotografie z krajín, v ktorých misionár mohol evanjelizovať. Toto stretnutie nám ukázala na čom v praxi je uskutočňovanie charizmy Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Nie je dôležité kde, či na Východe, či na Západe, dôležité je niesť ľuďom hojné vykúpenie.

13. 11. Meniny P. Socia

V nedeľu 13. 11. sme oslavovali meniny P. Socia. K tejto dôležitej udalosti sme sa pripravovali niekoľko dní. Hra na počesť oslávenca pod názvom „Socius a 10 zbojníkov“ priniesla veľa smiechu a radosti prítomným divákom. Po hostine pre ducha sme posilnili telo. Pri spoločnom stole pátri porozprávali zábavné príbehy zo svojho života. Slávnosť bola príležitosťou k spoločnému oslavovaniu a objaveniu našich hereckých talentov.

br. Almar Suchan

Príbuzné články:

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Juraj a Stanislav začali noviciát

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved