Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi plánovali medzinárodný noviciát

20. a 21. decembra 2017 sa v Podolínci konalo stretnutie zodpovedných za medzinárodný noviciát. Zúčastnili sa ho P. Janusz Sok a P. Mariusz Chyrowski z Varšavskej provincie, P. Jacek Zdrzalek koordinátor KRE, P. Václav Hypius, P. Jozef Mihok a P. Róbert Režný z provincie Bratislava – Praha a P. Metod Lukáčik z Michalovskej viceprovincie. Nezúčastnil sa zástupca Regiónu sv. Gerarda. Predstavení týchto jednotiek spolu s formátormi tvoria noviciátny organizačný tím medzinárodného noviciátu Lubaszowa-Podolínec. Prebehla diskusia a následné schválenie dokumentu Plánu formácie (Ratio Formationis) noviciátu Lubaszowa-Podolínec. Ďalšie stretnutie organizačného tímu (boardu)  sa uskutoční v Zakopanom v júni budúceho roka.

P. Róbert Režný, Podolínec

Príbuzné články:

Rada Medzinárodného noviciátu Lubaszowa /Bratislava – Praha sa stretla v Poľsku (26.6. 2017) (Angl.)

Novici pokračujú v noviciáte v Podolínci

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved