Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

4. mája prišli novici Stanislav Marcin a Juraj Džama do Podolínca, aby tu strávili posledný štvrťrok noviciátu pod vedením magistra P. Róberta Režného.

Novici začali po duchovných cvičeniach svoj noviciát 14. augusta v Lubaszowej (PL) spolu s 8 poľskými novicmi. Noviciát trvá presne rok. Prvých 9 mesiacov strávili naši študenti v Poľsku (Lubaszowa).  Novici bratislavskej viceprovincie majú za sebou dvojročný postulát, počas ktorého študovali filozofiu na fakulte Aloisianum v Bratislave. Poľskí novici majú za sebou ročný postulát v poľskom meste Bardo.

Noviciát sa v Poľsku začal 17. augusta 2016 slávnostnými vešperami o 17:00. Liturgickej modlitbe predsedal koordinátor konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Na slávnosti za zúčastnili predstavení jednotiek, ktoré tvoria noviciát, formátori, viacerí redemptoristi a tiež bohoslovci z Tuchowa. P. Zdrzałek sa počas vešpier prihovoril prítomným. Hovoril o Mojžišovi a Abrahámovi, ktorým Boh dal úlohu tak, ako ju dáva každému človeku: „Čas noviciátu je príležitosťou dobre rozpoznať, akú úlohu má pre nás Boh.“ Po príhovore postulanti pred hlavným celebrantom oficiálne požiadali o prijatie do noviciátu. Potom nasledoval znak pokoja. V Poľsku budú za vedenie noviciátu zodpovední magister novicov P. Mariusz Chyrowski a socius P. Marcin Klamka.

Medzinárodný noviciát bol zriadený pre 5 jednotiek: varšavskú provinciu, pražskú provinciu, michalovskú viceprovinciu, bratislavskú viceprovinciu a región sv. Gerarda.

Fotografie zo slávnosti nájdete tu.

Viac o medzinárodnom noviciáte sa dočítate TU.

Správu v angličtine nájdete TU.

Novicát

Príbuzné články:

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved