Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spoločná príprava pred doživotnými sľubmi

Spoločná príprava pred doživotnými sľubmi v KRE

Už po piaty raz sa v rámci Konferencie redemptoristov Európy uskutočňuje medzinárodný mesiac prípravy pred doživotnými sľubmi pre študentov a bratov.

V tomto roku bude mesiac obnovy v Poľsku od 4. júla do 4. augusta 2017 (od 4. do 11. júla v našom kláštore v Krakove a od 11. júla do 4. augusta v našom seminári v Tuchowe). Uskutoční sa pod vedením P. Witolda Hetnara – prefekta študentov Varšavskej provincie. Kurz bude vedený v anglickom, talianskom a poľskom jazyku so simultánnym tlmočením v týchto jazykoch. V súčasnosti predpokladáme, že sa na nej zúčastní okolo desať spolubratov, ktorí sa pripravujú k doživotným sľubom.

Navyše od 17. do 29. júla 2017 (16. júl – deň príchodu a 30. júl – deň odchodu) pozývame na tento kurz spolubratov, ktorí sú v etape tzv. „prechodu k službe“, čiže nemajú viac než 10 rokov od doživotných sľubov. Tento kurz je zahrnutý do spoločnej permanentnej formácie, ku ktorej nás povzbudzuje tak posledná generálna kapitula, ako aj iné formačné rozhodnutia generálneho predstaveného. Dúfame, že táto medzinárodná skúsenosť bude pomocou pre všetkých účastníkov v ich pastoračnej a misionárskej práci. Už pred týmto oficiálnym listom, sa niektorí spolubratia po doživotných sľuboch prihlásili na tento dvojtýždňový kurz. Rátame s tým, že v tomto roku sa v každej jednotke nájdu spolubratia, ktorí chcú prehĺbiť svoju formáciu.

Sekretariát pre formáciu Konferencie redemptoristov Európa je presvedčený o veľkom význame tém určených počas kurzu: história Kongregácie, naše Konštitúcie, spiritualita, morálna teológia, psychológia a rozvoj človeka, spolupráca s laikmi, pastorácia mládeže a iné súvisiace oblasti. Tiež zaujímavou časťou tohto kurzu je navštívenie miest, ktoré sú spojené so životom redemptoristov a so svetovou kultúrou (napr. miesta nachádzajúce sa na listine UNESCO).

Program medziprovinciálneho Mesiaca duchovnej obnovy

4.07. – Začiatok o 17:00 hod. – Vešpery (P. Janusz Sok, provinciál Varšavskej provincie)

5.07. – O poslušnosti, čiže ako sa hľadá Božia vôľa? (P. Janusz Sok, provinciál Varšavskej provincie)

6.07. – Pastorácia rodín (P. Ireneusz Byczkiewicz CSsR; Krakov)

7.07. – Svedectvo manželstva (P. Ireneusz Byczkiewicz CSsR; Krakov)

8.07. – Pastorácia mládeže (P. Mariusz Simonicz CSsR; Vroclav)

9.07 – Nedeľa (rekreácia, program pútnicko-turistický)

10.07. – Hlásať evanjelium vhod i nevhod /dávať život pre iných/ Služba (Karol Cierpica, vojak, veterán z Afganistanu, zapojený do Novej Evanjelizácie)

11.07. – premiestnenie z Krakova do Tuchowa

12.07. – Zahraničné misie – skúsenosť a svedectvo (P. Józef Buchnar CSsR; Bolívia)

13.07. – Spolupráca s laikmi (P. Michal Zamkovský CSsR; Bratislava-Praha)

14.07. – Ľudové misie (P. Michal Zamkovský CSsR; Bratislava-Praha)

15.07. – Ako sv. Alfonz chápe a ponúka milosrdenstvo; duchovné a pastorálne prvky (P. Alfonso Amarante CSsR; Alfoziánska Akadémia, Rím)

16.07. – Nedeľa (rekreácia, program pútnicko-turistický)

17.07. – Prvá komunita redemptoristov (P. Alfonso Amarante CSsR; Alfoziánska Akadémia, Rím)

18.07. – Charakteristika redemptoristickej spirituality (P. Alfonso Amarante CSsR; Alfoziánska Akadémia, Rím)

19.07. – Morálna teológia a redemptoristi (P. Alfonso Amarante CSsR; Alfoziánska Akadémia, Rím)

20.07. – Teológia konštitúcií CSsR (P. Ronald McAinsh; provinciál Londýnskej provincie)

21.07. – Teológia konštitúcií CSsR (P. Ronald McAinsh; provinciál Londýnskej provincie)

22.07. – Teológia konštitúcií CSsR (P. Ronald McAinsh; provinciál Londýnskej provincie)

23.07. – Nedeľa (rekreácia, program pútnicko-turistický)

24.07. – Deň uzobranosti – o formule doživotných sľubov CSsR (P. Andrzej Wodka CSsR; Prezident Alfoziánskej Akadémie, Rím)

25.07. – Krása a náročnosť rehoľného života /Oplatí sa ešte dnes skladať sľuby? (P. Jacek Zdrzałek, koordinátor KRE, Rím)

26.07. – Konferencia redemptoristov Európa, ciele a misia (P. Jacek Zdrzałek, koordinátor KRE, Rím)

27.07. – Ľudská formácia a formovanie emocionality (Jadwiga Juros; psychologička)

28.07. – Povolanie k čistote a celibátu (Jadwiga Juros; psychologička)

29.07. – Krízy a ich prežívanie (Jadwiga Juros; psychologička)

30.07. – Nedeľa (rekreácia, program pútnicko-turistický)

31.07. – Pastorácia povolaní – teológia povolania a výmena skúseností účastníkov (P. Witold Baran CSsR, Tuchów)

1.08. – Slávnosť sv. Alfonza de Liguori – zakladateľa CSsR – špeciálny program

2.08. – Permanentná formácia v období prechodu k službe (P. Sylwester Cabała CSsR, Lubaszowa)

3.08. – Spoločenstvo (P. Dariusz Paszyński CSsR, vikár provinciála, Varšava)

4.08.– Sv. omša na záver a odchod

Spolubratov, ktorí sa chystajú na tento kurz prosím, aby si naplánovali cestu tak, aby sa zúčastnili jeho začiatku 4. júla o 17:00 hod. V posledný deň, 4. augusta, bude sv. omša ráno, po ktorej si možno plánovať odchod. Ak by niektorý z účastníkov chcel prísť skôr, či ostať dlhšie v Poľsku, treba o tom informovať.

Ak účastník plánuje príchod lietadlom, najlepšie je, keď si vyberie letisko „Kraków-Balice“ (tak pre spolubratov, ktorí sa zúčastnia na celom mesiaci obnovy, alebo na dva týždne). Organizátorom je potrebné nahlásiť presné informácie príletu a odletu z Poľska (letecká linka, číslo letu, dátum, čas). V príletovej hale na letisku v Krakove bude čakať niekto s nápisom „CSsR“.

Pre tých, ktorí prídu autom, tu sú adresy našich kláštorov, v ktorých sa bude konať kurz:

Wspólnota Redemptorystów w Krakowie (v dňoch od 4.07 do 11.07.2017)

ul. Zamojskiego 56; 30-523 Kraków; Polska; tel. + 48 12 656 41 23

Seminarium Redemptorystów w Tuchowie (v dňoch od 11.07 do 4.08.2017)

ul. Wysoka 1; 33-170 Tuchów; Polska; tel. + 48 14 632 72 00

Všetky oznámenia, informácie, otázky posielajte organizátorovi, ktorým je P. Witold Hetnar CSsR (e-mail: witold@tiscali.it, telefón: + 48 516 072 451, tiež WhatsApp) do 30. mája 2017. Platí sa v hotovosti organizátorovi na mieste kurzu.

Želám všetkým požehnané pôstne obdobie a radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania.

V Kristovi Vykupiteľovi

P. Jacek Zdrzałek CSsR

Koordinátor KRE

Príbuzné články:

V septembri 2017 sa začne medzinárodný noviciát v Ciorani (Talinansko)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved