Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé dva mesiace v noviciáte v Poľsku

Náš rok v noviciáte v poľskej Ľubašovej sme začali týždňovými duchovnými cvičeniami v mlčaní. Prvú polovicu cvičení viedol p. Drobot CSsR, známy exercitátor z Varšavskej provincie redemptoristov a druhú p. Zaleha CSsR z Michalovskej viceprovincie.

Štrnásteho augusta, na vigíliu Nanebovzatia Panny Márie, sme počas svätej omše s účasťou farníkov, študentov a formátorov slávnostne požiadali o prijatie do noviciátu. Provinciál Bratislavsko-Pražskej provincie p. Václav Hypius CSsR a provinciál Varšavskej provincie p. Janusz Sok CSsR oficiálne zahájili noviciát. Je nás osem: o. Jan Kuník a Pavel Hudousek z Česka, Lukáš Michalovič zo Slovenska a päť mladých mužov z rôznych kútov Poľska, Damian, Kacper, Kamil, Paweł a Stanislaw. Deviaty bol Maciej, tiež z Poľska, ktorý sa pred týždňom po vlastnom uvážení vrátil domov.

Počas prvého mesiaca sme sa zoznamovali s naším domom a jeho okolím, najmä prostredníctvom práce: trhali sme burinu, polievali kvety, kosili trávu, zbierali ovocie, starali sa o včely, upratovali,… Pri práci, a tiež počas stretnutí, modlitieb a výletov, napríklad k sestrám redemptoristkám do Bielsko-Białej alebo do mariánskej svätyne v Częnstochowej, sme sa vzájomne lepšie poznávali. Nie vždy to bolo ľahké, pretože je medzi nami nielen rozdiel veku (rozpätie je od 19 do 51 rokov!) a jazyka, ale aj odlišné životné skúsenosti a rozdielna formácia pred noviciátom (v Poľsku trvá len necelý rok a nezahŕňa štúdium ako u nás). Ale postupne si k sebe nachádzame cestu a vzniká z nás spoločenstvo. My traja z „juhu”, ako nás zo svojho pohľadu volajú Poliaci, venujeme nemálo času štúdiu poľského jazyka pod vedením pani Anny, ktorá vyučovala už niekoľko generácií našich spolubratov z Česka a Slovenska.

Od polovice septembra nám začali naši formátori – p. magister Mariusz Chyrowski CSsR a p. sociovia Marcin Klamka CSsR a Jozef Mihok CSsR – prednášať o spiritualite redemptoristov, o cieľoch noviciátu, o ľudskom a kresťanskom dozrievaní a o iných zaujímavých témach. Pred týždňom sme sa zúčastnili v blízkom kláštore redemptoristov v Tuchowe na mimoriadnej vizitácii, kde sme na stretnutí s predstavenými z Ríma diskutovali o budúcnosti našej Kongregácie v Európe i vo svete. Vcelku máme za sebou veľmi intenzívne dva mesiace, plné stretnutí, modlitieb i práce, a to nielen fyzickej, ale aj nad sebou. A to sa všetko ešte len začína…

Lukáš Michalovič

 

Príbuzné články:

Redemptoristi plánovali medzinárodný noviciát

Rada Medzinárodného noviciátu Lubaszowa /Bratislava – Praha sa stretla v Poľsku (26.6. 2017) (Angl.)

Novici pokračujú v noviciáte v Podolínci

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved