Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

V stredu 29. marca 2017 si novici v poľskej obci Lubaszowa, kde momentálne žijú aj dvaja slovenskí novici, uctili putovný obraz Panny Márie z Čenstochovej, ktorý putuje v tarnowskej diecéze a navštevuje kláštory mužských reholí. O 20:30 počas večernej pobožnosti mal P. Bolesław Słota katechézu o Márii. Vo svojej úvahe sa zameral na skutočnosť, že Mária stále prichádza v predstihu, aby pripravila miesto. Po večernej pobožnosti nasledovalo nočné bdenie pri obraze z Jasnej Góry. Skončilo rannými chválami na svitaní nasledujúceho dňa.  O 12:00 bola svätá omša, ktorú celebroval magister noviciátu a predstavený domu, P. Mariusz Chyrowski. Po Korunke k Božiemu milosrdenstvu nasledovala pobožnosť rozlúčky s obrazom. Hneď potom ho bohoslovci z Tuchowa previezli do svojej komunity.

Br. Almar Suchan, Nowicjat Redemptorystów Lubaszowa

(Pozn. prekl. Krátené)

Zdroj

Príbuzné články:

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved