Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pozdrav z Poľska od našich novicov

V medziprovinciálnom noviciáte v Lubaszowej sú naši dvaja novici Juraj Džama a Stanislav Marcin. Od 14. augusta v Lubaszowej (PL) spolu s 8 poľskými novicmi trávia čas modlitby, práce a formácie. Noviciát bude trvať presne rok. Prvých 9 mesiacov strávia naši novici v Poľsku a zvyšné 3 mesiace v Podolínci.  Novici bratislavskej viceprovincie majú za sebou dvojročný postulát, počas ktorého študovali filozofiu na fakulte Aloisianum v Bratislave. Poľskí novici majú za sebou ročný postulát v poľskom meste Bardo. Naši novici nám napísali krátky pozdrav:

Prešlo už viac než 5 mesiacov od 14. augusta 2016, kedy sa v Lubašovej oficiálne začal náš noviciát. Je nás tu 10 novicov – 2 Slováci a 8 Poliakov. Prvá vec, na ktorú sme si museli zvyknúť bol preto jazyk. My, Slováci, sme veľmi rýchlo začali rozumieť spolubratov z Poľska, horšie to bolo s komunikáciu v opačnom smere. Trvalo niekoľko týždňov, kým sme sa s Polikami dokázali dorozumieť bez používania rúk a nôh. Od prvých dní nám bolo jasné, že noviciát sa bude výrazne líšiť od postulátu (nie v zlom). Tým, že nemusíme denne chodiť do školy, ako to bolo v Bratislave, je tu viac priestoru na spoločný program – modlitby, prednášky, práca, rekreácia. Program dňa je pevný a dosť detailný. To nám na jednej strane pomáha vytvoriť si dobré návyky (napr. nájsť si každý deň čas na modlitbu), na druhej strane to u nás (alebo aspoň u mňa) vyvoláva pocit rutiny.

Z môjho pohľadu by som tento čas charakterizoval pomocou troch slov: modlitba, štúdium, práca.

Tak ako v celom živote, najdôležitejším prvkom je vzťah s Bohom, ktorý rozvíjame v prvom rade cez modlitbu. Noviciát je vznikajúci čas „tréning“ v modlitbe – na vytvorenie si návyku modliť sa, na prehĺbenie modlitby. Modlíme sa spoločne Liturgiu hodín, každé ráno 30 minút rozjímame nad Evanjeliom, večer máme spoločnú modlitbu, ktorú vždy pripravuje liturgista toho týždňa. Vďaka tomu sa učime rôznym formám modlitby, lebo každý prichádza z iného prostredia, z inej „pobožnosti“. Každý piatok máme tzv. „dzień skupienia“. Je to taká malá duchovná obnova, počas ktorej sa v tichu snažíme venovať svojej duši, tiež urobiť si „psychohygienu“.

Okrem víkendov a piatku máme každý deň prednášky z rôznych oblastí a na rôzne témy. Okrem tém týkajúcich sa spirituality máme prednášky z liturgie, z liturgického spevu, z histórie našej Kongregácie, z kanonického práva, z psychológie a iné. Okrem spoločných prednášok máme čas na čítanie kníh z knižnice, kde sa dá nájsť veľa kvalitnej literatúry.

Posledným prvkom mojej stručnej, nedokonalej charakteristiky je práca. V našom dome je 5 kňazov a 10 novicov, takže veľkú časť práce robíme my. Na prácu sú vyhradené popoludnia pracovných dní. Okolo domu je pomerne veľký areál, preto páter ekonóm nám do roboty vždy niečo nájde. Páter socius má včely (asi 30 úľov) s ktorými mu tiež pomáhame. Kúrime uhlím, takže teraz v zime je najviac roboty práve s tým. A so snehom, ktorého nám tiež každých pár dní trochu spadne. Vďaka manuálnej práci je pomer využitia fyzických a psychických síl vyvážený, čo je pre nás veľmi dôležité.

To všetko robíme spolu, ako komunita, čo nás učí vzájomnej spolupráci, tolerancii, riešeniu konfliktov. Noviciát je cenná skúsenosť, ktorá nás môže veľa naučiť ak ju budeme využívať na plno. Môže nám pomôcť dozrieť na úrovni ľudskej aj duchovnej.

S pozdravom z Lubašovej

Juraj Džama
Stanislav Marcin

Volejbal proti studentom z TuchovaW Wadowicach Terezjanka

Tlacenie kapustyTerezianka - Krakov Lagiewniki

Stano Marcin Lubaszowa

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved