Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Lubaszowa – odchod novicov Slovákov do Podolínca

V medziprovinciálnom noviciáte redemptoristov Lubaszowa-Podolínec sú v tomto roku ôsmi Poliaci a dvaja Slováci. Od polovice augusta minulého roka sme sa všetci formovali pod starostlivosťou P. magistra Mariusza Chyrowského a socia P. Marcina Klamku a P. Jozefa Mihoka, ktorý k nám prichádzal každý mesiac na týždeň. Navštevoval nás tiež P. magister Róbert Režný z Podolínca.

 

4. mája sa však slovenskí spolubratia odsťahovali do Podolínca, aby vo svojej vlasti prežili posledné tri mesiace noviciátu. Predstavení novicov z Provincie Bratislava-Praha, pátri Róbert a Jozef, prišli do Lubaszowej, aby ich vzali na Slovensko.

Rozlúčku sme začali sv. omšou na slávnosť Panny Márie Kráľovnej Poľska. Popoludní sme hrali posledný zápas vo volejbale a večer sme si prítomnosť spolubratov Juraja a Stanislava v našej komunite uctili slávnostnou večerou, pred ktorou bola naša krátka umelecká vložka. Vo štvrtok ráno sme sa pomodlili ranné chvály a mali sme poslednú prednášku s P. Jozefom. Na záver sme sa zúčastnili na Eucharistii slúženej po slovensky, počas ktorej kázal P. Peter Slobodník, predstavený komunity redemptoristov v Banskej Bystrici. Poobede sme sa rozlúčili s pátrami a bratmi zo Slovenska, ktorí odišli do Podolínca. Budú nám chýbať.

Avšak dúfame, že sa opäť stretneme v Lubaszowej za tri mesiace, aby sme spoločne prežili duchovné cvičenia pred zložením rehoľných sľubov.

Michał Zieliński, Noviciát redemptoristov

 

Príbuzné články:

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved