Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V poľskom Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pri príležitosti sviatku sv. Klementa Hofbauera sa 15. marca 2017 v Tuchowe (PL) stretli formačné komunity. Tohoto stretnutia sa zúčastnili aj naši dvaja novici, ktorí sú momentálne v noviciáte v poľskej dedinke Lubaszowa. 

Všetky formačné komunity si vypočuli prednášku Pauliny Dąbrosz-Drewnowskej zo Szczecina. Prezentácia bola zameraná na vyhnanie benonitov z Warszawy.  Na prednáške sa zúčastnil aj  P. Adam Owczarski CSsR, riaditeľ Historického inštitútu  Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Ríme. Na stretnutí bola prezentácia novej publikácie „Listy sv. Klementa Hofbauera“, ktorú vydali poľskí redemptoristi. Kniha obsahuje doteraz nepublikované listy svätca.

V druhej časti dňa sa po obede vydala jedna skupina mužov vo formácii na výlet do Ciężkowic. Druhú skupina si zahrala futbal.  Na záver dňa sa mladí muži vo formácii modlili novénu k Matke ustavičnej pomoci a slávili eucharistiu. Predsedal je vikár provinciála, P. Dariusz Paszyński CSsR. Prítomným sa prihovoril P.Kazimierz Piotrowski CSsR, ekonóm provincie.

br. Michał Zieliński, noviciát Lubaszowa

fot. br. Jakub Gościński CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie

Zdroj (Redakčne krátené)

Príbuzné články:

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved