DomovNovinkyDoživotné rehoľné sľuby v regióne Port-au-Prince

Doživotné rehoľné sľuby v regióne Port-au-Prince

(Port-au-Prince) V piatok, 8. septembra 2017, bratia Georges Gustave NOËL, Patrick FRANKLIN, Jameson PAULICARPE a Willy FRANÇOIS zložili svoje doživotné sľuby počas slávnosti Narodenia Panny Márie. Brat Jameson Paulicarpe zložil sľuby ako rehoľný brat. Svoje poznatky z oblasti poľnohospodárstva využije pri rozvoji projektu v tejto oblasti na severovýchode Haity, kde vlastní región rozľahlé územie.

Slávnosť sa uskutočnila v Betánii. Predsedal jej P. Father Kénol CHERY, CSsR, regionálny predstavený, ktorého delegoval provinciál.

Kénol Chéry, CSsR

Príbuzné články:

Prvé a doživotné sľuby v Podolínci (2017)

Noviciát v Toronte

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Formácia v Indii

 

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa