Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé a doživotné rehoľné sľuby

Traja redemptoristi dnes v Podolínci skladali rehoľné sľuby. Pri svätej omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. v kostole sv. Stanislava, svoje prvé sľuby zložili Stanislav Marcin a Juraj Džama. Doživotné sľuby zložil P. Jozef Novák ml.

Provinciál jednotky Bratislava – Praha, P. Václav Hypius, v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že: „Takéto slávnosti skladania sľubov sa v Európe v tomto roku konajú len v provincii Varšava, Ľvov a v našej provincii. Rehoľa sa rozrastá skôr na iných kontinentoch. Sme vďační, že aj u nás Boh vzbudzuje povolania. Sme vďační aj za to, že ste boli ochotní počuť a odpovedať na povolanie, ďakujeme za Božiu štedrosť a tiež vašu veľkorysosť. My ostatní si pripomíname deň, keď sme takto sľuby skladali my. Vytrvali sme dodnes vďaka Božej milosti.“

P. Hypius pripomenul, že: „Snaha vzbudzovať povolania prostredníctvom rozličných aktivít a stretnutí nie je vždy korunovaná úspechom.“ Nahlas sa pýtal: „Čo sme kedy urobili, že sa k nám dnes pridali dvaja mladi muži a dokonca jeden diecézny kňaz?“

P. Hypius sa nakoniec odvolal na osobu svätca, ktorý založil rehoľu redemptoristov: „Budeme vzbudzovať povolania, ak budeme žiť svoju charizmu, teda ohlasovať evanjelium. Rehoľa sa zrodila z horlivosti sv. Alfonza. Ňou v ľuďoch roznecoval lásku k Bohu. Kázal, písal, komponoval piesne, staral sa o chorých, vyhľadával zanedbaných. Ktosi povedal, že redemptoristi zomierajú obutí. Nebojme sa ani my dotýkať sa v službe rán tohoto sveta.“

TS TKKBS

Príbuzné články:

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved