Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posledné mesiace noviciátu v Toronte

Zľava doprava: Joaquín Garcia-Romanillos, Michael Vo, Trung-Tin Huynh a Royce Thomas

Zľava doprava: Joaquín Garcia-Romanillos, Michael Vo, Trung-Tin Huynh a Royce Thomas

V Toronte sa noviciát chýli ku koncu. Za posledné mesiace mohli novici spoznať viacero komunít redemptoristov.  Na konci marca sa stretla Komisia Noviciátu Severnej Ameriky. Zúčastnili sa jej predstavení jednotiek, ktoré sú zapojené do tohto spoločného noviciátu. Prišiel aj P. José Luis Bartolomé, provinciál z Madridu, keďže táto jednotka má v noviciáte jedného novica (Joaquín Garcia-Romanillos). Novici sa dokonca v apríli zúčastnili jedného dňa kapituly provincie Edmonton-Toronto. V posledných týždňoch novici spoznávali komunity ďalších dvoch provincií v Kanade a dejiny Cirkvi tejto časti sveta. Najprv navštívili provinciu  Ste. Anne de Beaupré Province. Niekoľko dní strávili v Montreale a navštívili katedrálu, ktorá je zmenšenou verziou architektúry Baziliky sv. Petra v Ríme. Potom navštívili Baziliku Notre Dame a Oratórium Sv. Jozefa (veľká bazilika na kopci v centre mesta, ktorú dal postaviť kanadský svätec br. Andre, C.S.C). Je zaujímavé, že ikona Matky ustavičnej pomoci je aj v katedrále aj v Bazilike Notre Dame. Komunita redemptoristov v Montreale má 4 členov, dvaja sú z Haiti.

Novici následne navštívili mesto Quebec a Ste. Anne de Beaupré. Nejaký čas strávili v redemptoristickom kláštore, ktorý sa nachádza hneď pri bazilike.  Kostol Ste. Anne je jedným z najnavštevovanejších pútnickych miest v Severnej Amerike. Novéna k Matke ustavičnej pomoci tam zvyčajne vrcholí 26. júna. V krypte sa novici  modlili pri hrobke ctihodného Alfréda Pampalona, C.Ss.R. Provincia Ste. Anne má 60 členov. Pastoračne sa starajú o farnosti v okolí baziliky.

Jeden večer novici strávili s členmi Bratstva sv. Alfonza. Toto spoločenstvo založil redemptorista na pomoc ľuďom so závislosťami.

Novici navštívili aj centrum Kanady, mestá Manitoba a Saskatchewan, kde pracujú ukrajinskí redemptoristi z provincie Yorkton. Tri dni strávili novici vo Winnipegu, kde sa zúčastnili liturgie vo východnom obrade. Slúžil ju P. John Sianchuk, C.Ss.R., ktorí novicov voviedol do spirituality východného rítu ukrajinskej cirkvi. Nechýbala ani návšteva svätyne ukrajinského biskupa a mučeníka Vasiľa Veličkovského, ktorého relikvie sú uložené v malej Kaplnke sv. Jozefa.

Z Winnipegu sa noviciát presunul do Yorktonu, do kláštora Panny Márie, kde bol kedysi seminár pre redemptoristov. V tejto komunite teraz žijú 3 redemptoristi, ktorí pomáhajú v desiatich farnostiach (niekedy cestujú 200 km, aby sa dostali k miestu pastorácie). Yorkton je poľnohospodárskou oblasťou. Patrí medzi najväčších pestovateľských centier obilia na svete.

Poslednou zastávkou poznávacej cesty bol Saskatoon, kde žijú dve komunity redemptoristov. Jedna patrí do provincie Edmonton-Toronto a druhá do provincie Yorkton. Obidve komunity majú 3 členov. Provincia Yorkton má 13 členov, ktorí žijú vo Winnipegu, Yorktone a v meste Saskatoon.

Putovanie noviciátu skončilo 26 mája. V tento deň dostali všetci novici v dome noviciátu habit. Novici zo Severnej Ameriky budú skladať sľuby 20. júla a novic z provincie Madrid, 30. júla.

Joaquín Garcia-Romanillos, novic

Príbuzné články:

Rada Medzinárodného noviciátu Lubaszowa /Bratislava – Praha sa stretla v Poľsku (26.6. 2017) (Angl.)

Novici pokračujú v noviciáte v Podolínci

Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński)

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

Novici si uctili obraz Panny Márie z Čenstochovej

Juraj Džama a Stanislav Marcin pokračujú v noviciáte v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved