Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vyvrcholila Evanjelizačná škola v Šiluve

V nedeľu, 14. októbra, vyvrcholila ročná Evanjelizačná škola v Šiluve. Celý rok sa jeden víkend v mesiaci účastníci z viacerých častí Litvy pripravovali na efektívnejšiu prácu v evanjelizácii. Týmto víkendom, ktorý bol venovaný učeníctvu, sa uzatvorila séria stretnutí vyučovaní o podstatných aspektoch evanjelizácie. Obnovu spolu s laickým tímom viedli P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý.

Počas víkendu sa účastníci školy zúčastnili aj sv. omše, ktorú každý trinásty deň v mesiaci slávi v Šiluve arcibiskup Kaunasu.
V tom istom čase sa v Šiluve odohrávala aj duchovná obnova pre trvalých diakonov a stretnutie mladých laických dobrovoľníkov s arcibiskupom, ktorí hodnotili spolu s biskupom návštevu sv. Otca Františka.

Príbuzné články:

Duchovná obnova v litovskom Kaunase

Úplné odpustky s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pre Litvu

Pápež František: Nech je Litva majákom nádeje

Návšteva pápeža Františka na Litve

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

Redemptoristi otvorili novú misijnú komunitu na Litve

Redemptoristi opäť na Litve

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

Rieka Života na mestských misiách v litovskom Kaunase (2013)

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

Na európskej konferencii lídrov v Litve nechýbali ani Slováci (máj 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved