Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptoristi opäť na Litve

Od 10. do 16. januára 2018 prebieha na pozvanie niektorých biskupov z Litvy pracovné stretnutie slovenských redemptoristov s diecéznymi biskupmi. Biskupi chcú diskutovať s redemptoristami o prípadnej intenzívnejšej spolupráci v evanjelizácii v najbližšom období. P. Michal Zamkovský a Rieka Života spolupracuje s misijnými spoločenstvami z Litvy už vyše 20 rokov v podobe ročných, dvojmesačných a niekoľkotýždňových evanjelizačných škôl, mestských misií, krátkych misijných výjazdov, duchovných cvičení a rôznych kratších evanjelizačných podujatí.

V rámci tejto návštevy povedú redemptoristi  deň obnovy pre misijných laických koordinátorov evanjelizácie zo všetkých diecéz v meste Kaunas. Na tejto pracovnej ceste povedú štvorčlenný tím provinciál redemptoristov jednotky Bratislava – Praha, P. Václav Hypius a líder spoločenstva Rieka Života, Bohumír Živčák.

„Svoju cestu sme začali návštevou kaplnky Panny Márie Ostrobramskej a kostola Božieho milosrdenstva, kde sa nachádza prvý obraz, ktorý dala namaľovať sv. Faustína Kowalská. Podvečer sme mali stretnutie s arcibiskupom hlavného mesta Litvy Vilnius. Po stretnutí sme spolu s arcibiskupom a jeho dvoma pomocnými biskupmi slávili sv. omšu v jeho kaplnke na arcibiskupskom úrade. Arcibiskup nás oboznámil s pastoračnou situáciou v arcidiecéze a pozval nás spolupracovať v pastorácii univerzitných študentov,“ informoval p. Rastislav Dluhý.

Vo štvrtok strávil tím dopoludnie s arcibiskupom Kaunasu. Počas stretnutia prebehli rozhovory o pastoračnej situácii diecézy Kaunas. Arcibiskup vyjadril svoje prianie ohľadom spolupráce v oblasti evanjelizácie študentov, mladých a formácie laických spoločenstiev.

Popoludní strávili misionári s biskupom diecézy Kaišiadorys. Biskup pozval misionárov konať v diecéze ľudové misie a dni obnovy.

V piatok dopoludnia sa konala adorácia a svätá omša spolu s niektorými laikmi spolpracujúcimi v pastorácii v arcidiecéze Kunas.  Od 16:00 do 20.20 viedli misionári spolu s Bohušom Živčákom v arcbiskupskej kúrii  seminár pre 50 laických misijných koordinátorov, vedúcich spoločenstiev a členov školy evanjelizácie, sériu príhovorov o obrátení (P. Rastislav), duchovnom živote (P. Peter), živote v spoločenstve (P. Václav) a plnení misie v tele Cirkvi (Bohuš Živčák).

Vilnius – sv. omša s arcibiskupom a jeho dvoma pomocnými biskupmi
S biskupom Lionginasom Virbalasom z Kaunasu

Prednáška v Telšiai

Príbuzné články:

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

Rieka Života na mestských misiách v litovskom Kaunase (2013)

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

Na európskej konferencii lídrov v Litve nechýbali ani Slováci (máj 2016)

Spoločenstvo Shekinah a P. Mihok na misiách na Ukrajine

Rieka Života a P. Rastislav Dluhý na ekumenickom výjazde v Edinburgu

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved