Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Michal Zamkovský s Riekou Života viedli sériu duchovných obnov na Litve

Od 14. do 20. marca v arcidiecéze Kaunas viedli P. Michal Zamkovský s partnermi v misii z Rieky Života duchovné obnovy pre rozličné skupiny veriacich 
 
 
Od 14. do 20. marca v litovskej arcidiecéze  Kaunas viedli P. Michal Zamkovský s partnermi v misii z Rieky Života duchovné obnovy.  V sedemčlennom tíme bol okrem P. Michala Zamkovského ešte vdp. Vladimír Nemec a 5 laických misionárov.  
 
Prvú obnovu vykonali v centre Jána Pavla II. v Šiluve na pozvanie arcibiskupa Mons. Liongitasa Virbalasa, S.J, pre kňazov arcidiecézy. Práve v Šiluve sa v r. 1608 zjavila Panna Mária kalvínskemu pastorovi. Šiluve je jedným z prvých miest mariánskych zjavení v Európe a stálym pútnickým miestom pre Pobaltie. V roku 1993 sa tu modlil aj pápež Ján Pavol II. Na tejto obnove sa zúčastnil aj pomocný biskup arcidiecézy Kaunas Kęstutis Kévalas.
 
Druhá obnova bola určená pre koordinátorov evanjelizácie v tejto arcidiecéze. Tretia sa uskutočnila v kontemplatívnom kláštore pre sestry benediktínky v meste Kaunas. 
 
Redemptoristi a Rieka Života budovali vzťahy s evanjelizátormi z Litvy predovšetkým prostredníctvom letných evanjelizačných škôl a líderských európskych konferencií Relay. Naposledy sa zúčastnili veľkých diecéznych misií v septembri 2008, kedy 14 – členný tým pomáhal pri evanjelizácii v dekanátoch litovskej diecézy Viškavilis, ktorú vedie Mon. Rimantas Norvila. 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved