Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijné dni v mestečkách Naujoji Akmenė, Akmenė a Venta

V nedeľu, 1. októbra, v deň, kedy si pripomíname sv. Teréziu z Lisieux, patrónku misií, sme spolu s našimi dvomi laickými spolupracovníkmi začali štyri dni rôznych evanjelizačných podujatí v litovských mestečkách Naujoji Akmenė, Akmenė a Venta.

V každom mestečku sme slúžili minimálne jednu sv. omšu. Po omši nasledovali krátke katechézy v spojitosti s nadchádzajúcim Jubilejným rokom 2025. V chrámoch sme sa snažili povzbudiť veriacich, aby sa otvorili jubilejnej milosti aj aktívnou prípravou a skutočným očakávaním obnovy. V krátkosti sme predstavili hlavné ťažiskové body zo štyroch konštitúcií Druhého vatikánskeho koncilu. Pápež nás pozýva prečítať ich a v modlitbe premeditovať v prípravnom roku, ktorý práve prebieha. Pred omšami sme ponúkli veriacim príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia.

S každým farárom týchto mestečiek sme mali možnosť porozprávať sa pri obede alebo večeri. Zaujímavý bol rozhovor s farárom z Venty o mariánskej úcte a o jeho nie krátkom pôsobení v Kaliningradskej oblasti v Rusku, kde teraz slúži slovenský kňaz Miloš Krakovský. S kanonikom z Akmenė a farárom z Naujoji Akmenė sme sa rozprávali o rôznych možnostiach obnovy. V Naujoji Akmenė sme sa po utorkovej večernej omši stretli s farárom aj s veriacimi. Mali sme možnosť otvorene diskutovať o rôznych dôležitých veciach cirkevného života. Toto stretnutie malo naozaj nádych akejsi miestnej synody.

Prebehli aj evanjelizačné programy na dvoch gymnáziách a na základnej škole. Bol to požehnaný čas. Vzácne boli aj stretnutia s jednotlivými pedagógmi. Riaditeľ jednej zo škôl sa po misijnom programe počas obeda s nami podelil so svojím osobným životom. V Naujoji Akmenė sme sa stretli s ľuďmi aj v novej miestnej knižnici. Rozoberali sme tému zmyslu života a skutočnej radosti zo života. Knižnica bola plná ľudí. Jedno stretnutie sme mali i v domove dôchodcov.

Všetky programy a podujatia koordinovali Leonardas a Loreta Pukinai, absolventi misijnej školy, ktorú v roku 2022 organizovali laici Kaunaskej arcidiecézy spolu s nami – redemptoristami.

Akmenė je jedno z najstarobylejších miest v Litve. Prvá zmienka siaha do roku 1511. Koncom 19. storočia bola väčšina obyvateľstva židovskej národnosti. Prvá masová emigrácia Židov nasledovala po známych májových zákonoch z roku 1881. Mnohí zo Židov, ktorí odišli pred narastajúcim cárskym prenasledovaním, sa usadili v írskom Corku, kde sa Židia dodnes nazývajú Akmianers.

Naujoji Akmenė je nové mesto, ktoré bolo založené v roku 1952 a je jedným z najnovších miest v Litve. Je priemyselnou základňou, ktorej hlavným produktom je betón, pričom spoločnosť Akmenės Cementas vyrába 700 000 ton betónu ročne.

Mesto Venta sa rozrástlo po druhej svetovej vojne spolu s vápenkou, ktorá neskôr vyrábala tehly. V roku 1995 sa Venta oficiálne stala mestom, hoci predtým bola tzv. „najväčšou litovskou dedinou“.

Text a foto: Pátri Rastislav Dluhý CSsR a Peter Hertel CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved