Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Úplné odpustky s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pre Litvu

Litovská biskupská konferencia nedávno dostala list od Paenitentiaria Apostolica (Súd apoštolskej penitenciárie), ktorá rieši otázky svedomia a spovedného tajomstva. Tento list potvrdzuje, že Svätý Otec František vyhovel žiadosti arcibiskupa Vilniusu a Litovskej biskupskej konferencie z mája 2017 a rozhodol o udelení úplných odpustkov pre všetkých veriacich, ktorí sa na území Litvy po splnení obvyklých podmienok pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva.

Úplné odpustky získa každý veriaci, ktorý sa po splnení obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), s úprimným pokáním a povzbudením v láske verejne pomodlí Korunku Božieho milosrdenstva kdekoľvek v Litve v kostole alebo v inom bohoslužobnom priestore pred svätostánkom, v ktorom je uložená Sviatosť Oltárna. Platí to aj pre veriacich, ktorí kvôli chorobe alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoje domovy, no s dôverou a úprimnosťou túžia po milosti pre seba alebo pre iných, a budú sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva súkromne.

Toto rozhodnutie je platné univerzálne, bez časového či iného obmedzenia.

 

Príbuzné články:

Pápež František: Nech je Litva majákom nádeje

Návšteva pápeža Františka na Litve

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

Redemptoristi opäť na Litve

Evanjelizácia v Kaunase

P. Rastislav vypomáhal 3 týždne na Litve (2017 – VIDEO)

Misijný výjazd na Litvu očami účastníčky Aničky Limánekovej z Rieky života

Rieka Života na mestských misiách v litovskom Kaunase (2013)

P. Michal a Rieka Života viedli obnovy na Litve (marec 2016)

Na európskej konferencii lídrov v Litve nechýbali ani Slováci (máj 2016)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved