Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápež mladým: Buďte súčasťou Ježišovej revolúcie nežnosti

 

Dnes o 17:30 litovského času sa na námestí pred katedrálou hlavného mesta Litvy Vilnius pápež František stretol s mladými. Na tomto stretnutí sa mali možnosť zúčastniť aj dvaja redemptoristi, ktorí 1. septembra začali účinkovať v arcidiecéze Kaunas.

 

Po piesňach a dvoch svedectvách sa mladým prihovoril pápež, ktorý medziiným povedal: „Váš život nie je divadelným predstavením, je reálny a konkrétny. Keby bol život divadelným predstavením,alebo videohrou, bol by ohraničený presným časom. Mal by začiatok a koniec, keď padá opona, alebo tím zvíťazí v hre. Skutočný život však inak meria čas, sleduje Boží tlkot srdca.“

 

Svätý Otec František pripomínal mladým dôležitosť komunity, rodiny, priateľov: „Neverte, ak vás chce svet presvedčiť, že lepšie je, ak všetko zvládnete sami. Nenechajte sa týmto pokušením premôcť a zamotať sa do seba samých a skončiť ako sebecký a plytký človek tvárou v tvár smútku, ťažkostiam a dočasnému úspechu. Sme vzájomne poprepájaní, sme „zosieťovaní“. To, kým sme, má súvis s tým, že sme súčasťou ľudu. Identita nie je laboratórnym produktom, alebo zo skúmavky. Snažte sa o svätosť prostredníctvom vašich stretnutí a spoločenstva s inými ľuďmi. Buďte vnímaví na ich potreby… Keď vnímame krehkosť druhých, nám to pomáha vidieť náš život v perspektíve, pomôže nám to, aby sme nešli životom lízajúc si svoje rany.“

 

Pápež mladým pripomenul potrebu denne čítať sväté Písmo. Spomenul aj moc modlitby prostredníctvom piesní: „Hudba nás otvára pre vnútorný život, je súčasťou duchovného boja a tiež sa cez ňu učíme počúvať Ducha.“

 

Príbuzné články:
Program návštevy pápeža Františka na Litve

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved