Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Kaunase vyvrcholila tohtoročná sezóna farských misií

Redemptoristi v Litve októbrovými farskými misiami ukončili tohtoročnú misijnú sezónu. Dejiskom posledných farských misií boli dva kostoly kaunaskej farnosti Vzkriesenia (bazilika Vzkriesenia a malý kostol). Pre žiakov jednej základnej a dvoch stredných škôl (gymnázium Jonasa Jablonskasa a Saulės gymnázium) viedol evanjelizačné programy spolu s redemptoristami malý misijný tím spoločenstva Strom života. Misie sa začali v predvečer misijnej nedele 21. októbra a zavŕšili sa 29. októbra, v deň, keď sa v Ríme skončila biskupská synoda o synodalite. 

Okrem misijných kázní o večných pravdách pripravili redemptoristickí misionári a ich partneri v misii aj program pre ženy, mužov a pre mladých. Prvýkrát redemptoristi premietali aj tri časti z prvej sezóny amerického seriálu o Ježišovi The Chosen (Vyvolení). Po pozitívnych odozvách z misií v Hrušove rovnaké časti seriálu redemptoristi premietli aj v Kaunase. Na veriacich tento seriál urobil veľmi silný dojem. Viacerí sa rozhodli doma si pozrieť všetky doteraz prístupné epizódy. Prvýkrát redemptoristi ponúkli veriacim prístup k internetovej stránke, kde sú novopreložené piesne chvály, ktoré redemptoristi ponúkajú tejto krajine. Jedny z najpríjemnejších chvíľ strávili redemptoristi v bratskom spoločenstve kňazov farnosti. Bolo veľmi podnetné a povzbudivé dozvedieť sa niečo z ich príbehu a aktivít. 

Pre pátrov redemptoristov to boli to už piate farské misie od začiatku ich pôsobenia v Litve. V minulom roku sa prvé misie uskutočnili v kaunaskej katedrále a v Ukmergė (spolu s bratmi z komunity Tiberiada). Tento rok sa farské misie konali v máji a v júni v Elektrėnai a Tauragė. Momentálne redemptoristi ukončujú plánovanie farských misií na rok 2024.

Text a foto: P. Rastislav Dluhý CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved