Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od našich zakladateľov? Sú primerané cieľom, ktoré sledujeme v dnešnej spoločnosti a Cirkvi? Máme rovnakú vášnivú lásku k ľuďom, sme k nim tak blízko, aby sme s nimi mohli prežívať ich radosti a bolesti, aby sme skutočne chápali ich potreby a vedeli im pomôcť

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tomto roku nemáme možnosť priameho stretnutia na misiách, a tak aspoň týmto spôsobom vás chceme pozdraviť. Mamka s dieťaťom alebo aj s viacerými deťmi, všetci majú rúška a iba očká im svietia. Stretávame ich na uliciach, na detských ihriskách, vidíme ich v televízii a tiež  na domácich videách. Ako nás to - a nielen nás starších - povzbudí,

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby apoštola. Tak sa to deje v cirkvi, že si neporadíme sami, ale Pán Boh nám posiela ľudí, ktorí nás usmerňujú na ceste viery. Ja si v týchto dňoch s vďačnosťou pripomínam svoju diakonskú i kňazskú vysviacku spred 40 rokov a znovu žasnem nad tým, ako Pán Boh všetko zariadil. Počas

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku 80 rokov po vážnej chorobe. Na misiách prežil 54 rokov, najprv v Argentíne a potom v Brazílii, kde svoj život zasvätil ohlasovaniu hojného vykúpenia miestnym obyvateľom. Odpočinutie večné daj mu, Pane

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod Medzi najznámejšie citáty sv.

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby

Naši spolubratia z Michalovskej a Varšavskej provincie pripravili video o blahoslavenom redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi (1886-1959), ktorý založil gréckokatolícku vetvu

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku

5. mája 2020 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých vyhlásením dekrétov o hrdinskosti čností Božieho sluhu, kňaza redemptoristu, Francisca Barrecheguren Montagut (1881-1957)

Svätý Otec František vymenoval pred pár dňami redemptoristu Guya Desrochersa CSsR,  dovtedajšieho pomocného biskupa v diecéze Alexandria – Cornwall, za biskupa diecézy Pembroke v Kanade. Msgr.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. V tomto roku nemáme možnosť priameho stretnutia na misiách, a tak aspoň týmto spôsobom

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod Kto sú svätí?

Dňa 26. apríla 2020 sme si pripomenuli 70. výročie vyhlásenia sv. Alfonza Márie de Liguori (1696 – 1787) za patróna spovedníkov

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier