Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Podporte svojimi 2 % z dane misijnú činnosť redemptoristov

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu.

Preto sa aj tento rok uchádzame o vaše 2 alebo 3 % z dane, ktoré použijeme na financovanie našej misijnej práce. Ďakujeme za vašu pomoc.

Ako nám môžete darovať svoje 2 alebo 3 percentá?

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 00587133
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Ak ste ZAMESTNANEC a vaše daňové priznanie podáva zamestnávateľ

  1. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.
  2. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) za rok 2023.
  3. Tieto tlačivá podajte do 30. 4. 2024 na daňový úrad.

Viac informácii nájdete na stránke Finančnej správy.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA a daňové priznanie si podávate sám/sama, vypíšte naše údaje do príslušnej časti:

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

  1. fyzická osoba – príjmy len zo závislej činnosti
  2. fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Viac informácii nájdete na stránke Finančnej správy.

Ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete zo svojich daní poukázať 3 %. 

Posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami, je 31. 3. 2024. Vyhlásenie o poukázaní 2 %, resp. 3 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad je potrebné podať do 30. 4. 2024.

PRÁVNICKA OSOBA

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, ak sa rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, deklaruje toto rozhodnutie prostredníctvom písomného vyhlásenia. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (VI. časť daňového priznania).

Viac informácii nájdete na stránke Finančnej správy.

Ďakujeme za vašu podporu!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved