Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Hruštíne

Misie viedol P. Michal Zamkovský za účasti spolubratov P. Roberta Režného, P. Martina Macka a P. Romana Janáča od 10. do 18. februára 2024 . Pred rokmi tu viedol misie P. Ivan Flimel, a tak si ľudia redemptoristov pamätali a veľmi milo nás prijali. Konali sa vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa (s veľkým nápisom Hľa, Baránok Boží nad presbytériom) a každý večer bola sv. omša aj na filiálke Vaňovka. Celá farnosť má približne 2 300 ľudí, čo je pre jedného kňaza dosť náročné.

Pre deti bol pripravený program v škole, spoločná omša v kostole a dve ďalšie sv. omše s deťmi, kam prichádzalo dosť ľudí a veľa mamičiek s malými deťmi. V nedeľu bolo mnoho žien na pobožnosti krížovej cesty a tiež na katechéze. Pomerne dosť mužov prišlo na katechézu v pondelok. Na sv. omšiach bola veľká účasť a prichádzali aj ľudia z okolia. Takmer na všetkých sv. omšiach večer spieval nejaký zbor, stále bolo aj dosť miništrantov a služba kantorov, kostolníkov a lektorov bola dobre zvládnutá.

Mládežnícky program v sobotu večer pripravili laici z Rieky Života, po ktorom bolo pripravené pohostenie na fare. Počas týždňa nám varilo a pripravovalo stravu 5 až 6 kuchárok, takže sme sa museli brániť prejedaniu 🙂 Obsluha bola výborná.

V nedeľu bola záverečná omša s posvätením misijného kríža popoludní a prišlo naozaj veľa ľudí. Po sv. omši bolo spoločné agapé. Ľudia v Hruštíne boli za misie veľmi vďační a aj veľmi štedrí po každej stránke. Nech ich Pán požehná!

V sobotu sme si urobili výlet a navštívili Oravský hrad a okolie. Bolo to veľmi pekné vďaka jarnému počasiu, čo tiež dalo misiám svoj punc.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved