Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápež František: Alfonz nám pomáha zakúsiť Božie milosrdenstvo

V úvahe, ktorú Svätý Otec predniesol pri audiencii účastníkom XXXIV. kurzu o vnútornom fóre na začiatku marca 2024 a ktorý podporila Apoštolská penitenciária, pápež František povedal:

„V kontexte pôstneho obdobia a najmä v Roku modlitby v rámci prípravy na Jubileum by som vám chcel navrhnúť, aby ste sa spoločne zamysleli nad jednoduchou a bohatou modlitbou, ktorá patrí k dedičstvu svätého veriaceho Božieho ľudu a ktorú budeme recitovať počas obradu zmierenia: Akt kajúcnosti. Napriek trochu staromódnemu jazyku, ktorý môže byť v niektorých svojich vyjadreniach dokonca nepochopený, si táto modlitba zachováva všetku svoju pastoračnú i teologickú platnosť. Okrem toho jej autorom je veľký svätý Alfonz Mária de‘ Liguori, majster morálnej teológie, pastier blízky ľuďom a človek veľmi vyrovnaný, vzdialený rigorizmu i laxizmu.“

AKT ĽÚTOSTI PODĽA SV. ALFONZA
Ó, môj Bože, úprimne ľutujem, že som Ťa urazil, a nenávidím všetky svoje hriechy kvôli Tvojim spravodlivým trestom, no predovšetkým preto, že urážajú Teba, môjho Boha, ktorý si všetko dobré a zaslúžiš si všetku moju lásku. S pomocou Tvojej milosti som pevne rozhodnutý viac nehrešiť a vyhýbať sa blízkym príležitostiam na hriech. Amen.

V nadväznosti na to sa pápež zastavil pri troch postojoch vyjadrených v Skutku kajúcnosti, ktoré nám ponúkajú pomoc pri uvažovaní o našom vzťahu k Božiemu milosrdenstvu: pokánie pred Bohom, dôvera v neho a odhodlanie nikdy viac neupadnúť do hriechu, ktorého sme sa dopustili. „Nakoniec by som vás chcel upozorniť na krásny záver modlitby: „Bože môj, zmiluj sa“. Tu sú slová „Boh“ a „milosrdenstvo“ ako synonymá, a to je rozhodujúce! Boh je milosrdenstvo (porov. 1 Jn 4, 8), milosrdenstvo je jeho meno, jeho tvár. Je dobré, aby sme si to vždy pripomínali: v každom skutku milosrdenstva, v každom skutku lásky sa zjavuje Božia tvár.“

Celý text príhovoru pápeža Františka si môžete prečítať na webovej stránke Svätej stolice.

Zdroj: Scala News, Preklad a úprava: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved