Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočné posolstvo generálneho predstaveného redemptoristov

Drahí spolubratia, bratia vo formácii, laickí spolupracovníci v našej misii a celá redemptoristická rodina. Spolu s generálnou radou vám všetkým želáme šťastnú Veľkú noc!

Veľkou nocou chceme osláviť našu vnútornú obnovu. Zmŕtvychvstanie Pána pozýva každého z nás, aby sme sa znovu narodili a spievali novú pieseň nádeje. Akú novú pieseň môžeme spievať tvárou v tvár takému náročnému svetu s toľkými sociálnymi nerovnosťami? Napriek temnému horizontu je Vzkriesenie svetlom, ktoré nás vedie, pretože Kristus zvíťazil nad smrťou. Sme muži a ženy nádeje! Zo strachu nemôžeme držať dvere zatvorené. Ježiša spoznáme podľa pozdravu pokoja a stôp jeho umučenia. A keď prijmeme jeho Ducha Svätého, vyjdeme z väzenia strachu a pochybností, aby sme ho ohlasovali (porov. Jn 20,19-29).

V sile Zmŕtvychvstalého Krista sa pripájame k modlitbe s našimi spolubratmi a ľuďmi v západnej Afrike, na Blízkom východe, v Mozambiku, Južnej Afrike, na Ukrajine, Haiti, vo Venezuele, na Kube a na ďalších miestach, kde sú vojny, teroristické útoky, konflikty a násilie. Napriek tomuto utrpeniu a bolesti sme „misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa“. Táto nádej, ktorá pramení z ich ľudskosti a kenózy – vyprázdnení samého seba, podporuje každého spolubrata na týchto miestach a pomáha im povzbudzovať ľudí, ktorí tiež trpia. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus, Vykupiteľ sveta, premieňa srdcia ľudí, aby budovali pokojnú spoločnosť.

ŠŤASTNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY VZKRIESENIA VÁM VŠETKÝM!

Páter Rogerio Gomes, CSsR
generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved