Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Košice – Juh

Misie vo farnosti Košice – Juh sa konali od 13. do 21. januára 2024. Viedol ich P. Michal Zamkovský a zúčastnili sa na nich aj jeho spolubratia P. Robert Režný, P. Martin Macko a P. Radoslav Adamík. Redemptoristi tu konali misie už v roku 2000 počas celomestských misií; v roku 2018 tu konali misie pátri verbisti. Prebiehali v kostole Panny Márie Kráľovnej pokoja (bol postavený v roku 1939 pred 2. svetovou vojnou symbolicky ako prameň pokoja) a tiež večer v kostole Ducha Svätého.

Misie tu boli veľmi dobre pripravené a všetko klapalo ako hodinky: služby v kostole, na fare, aj na školách. Prekvapila nás ochota riaditeľov škôl prijať misijný program našich laikov. Pod vedením Pavla Cocha prešli viacerými školami a väčšinou s dobrou ozvenou. Laická skupina bola ubytovaná u sestier mariánok. Nech Pán dá vyklíčiť zasiatym semienkam! Pekné boli tiež sv. omše s deťmi, kde rovnako pomáhali naši laici i miestny spevácky zbor. Silné bolo aj stretnutie s mladými v piatok večer, ktoré viedla veľká skupina laikov z Rieky Života (cca 30 ľudí).

Na sväté omše a katechézy prichádzali ľudia v hojnom počte a z celého mesta Košice – zvlášť tí, čo nás poznajú (z misií, oáz a podobne). Veľké požehnanie niesla aj štvrtková slávnosť a adorácia s modlitbami uzdravenia. Mnohí si vykonávali generálne i jednoduché spovede a prijímali povzbudenie od pátrov. Mali sme čas venovať sa ľuďom, a to je dobré.

Ubytovaní sme boli u sestier vincentiek neďaleko fary, ale stravovali sme sa na fare, kde bolo veľmi dobré spoločenstvo s miestnymi kňazmi. Viackrát bol s nami aj brat farára Martina Stanislav, ktorý je farárom v Kavečanoch, a ich mamka nám varila obedy.

Záverečná omša s posvätením misijného kríža bola veľmi pekná a prišlo aj veľa ľudí. Spevácke zbory sa zjednotili a spevom skrášlili liturgiu.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved