Slovo medzi nami

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul vo svojej monografii z roku 2014 s titulom Maria-Ecclesia. Takýto prístup vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne z poslednej kapitoly dogmatickej konštitúcie o Cirkvi (Lumen Gentium), ktorá je venovaná Panne Márii. Koncil nazval Božiu Matkou „predobrazom a najosvedčenejším vzorom vo viere a v láske“ (porov. LG 53).

Ranná svätá omša otvorila dnes ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie. Vedie ich tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 23. júna. Súčasťou programu budú utorkové programy na škole, sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov i pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie

V dňoch 27. - 28. mája 2019 sa v Kostolnej-Záriečí uskutočnilo stretnutie redemptoristov – miestnych rehoľných predstavených provincie Bratislava-Praha a viceprovincie Michalovce. Viedli ho P. Václav Hypius, provinciál a P. Metod Lukáčik, viceprovinciál. Stretnutie sa začalo spoločným obedom. Po ňom nasledoval program, v ktorom boli novým aj doterajším rektorom predstavené dôležité body ich služby. Nechýbali podnetné diskusie, v rámci ktorých došlo

Pred 130 rokmi bol vo Viedni-Hernals založený kláštor redemptoristov, ktorého súčasť bol aj kostol. Ten mal byť pôvodne zasvätený Klementovi Maria Hofbauerovi, no on ešte vtedy nebol vyhlásený za svätého. A tak sa z kostola stal „Kostol Matky ustavičnej pomoci“, ale námestie pred kostolom mesto povýšilo na Námestie Klementa Hofbauera. Neskôr – po svätorečení Klementa v roku 1909 – bola zriadená kaplnka nesúca

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Ranná svätá omša otvorila dnes ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie. Vedie ich tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul

Pátri redemptoristi konali vo farnosti Banská Belá ľudové misie v septembri 2017. Teraz sa sem tím P. Ivana Flimela vracia,

V dňoch 27. - 28. mája 2019 sa v Kostolnej-Záriečí uskutočnilo stretnutie redemptoristov – miestnych rehoľných predstavených provincie Bratislava-Praha a

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul

Pozývame vás na Deň otvorených dverí kláštora redemptoristov v Kostolnej - Záriečí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. júna 2019.

Počas posledného májového víkendu sa na Donovaloch uskutočnila duchovná obnova pre spoločenstvo Shekinah, ktorú viedla exercitátorka Kateřina Lachmanová z Česka. Už

Pred 130 rokmi bol vo Viedni-Hernals založený kláštor redemptoristov, ktorého súčasť bol aj kostol. Ten mal byť pôvodne zasvätený Klementovi

(Clonard, Írsko) Kniha Unity Pilgrim: The Life of Fr Gerry Reynolds CSsR (Pútnik jednoty: Život pátra Gerryho Reynoldsa CSsR) bola

Sv. Klement v liste apoštolskému nunciovi vo Viedni písal: „Boh mi je svedkom, že spolu so svojimi bratmi neutekám pred žiadnymi

Najbližšie podujatia
jún
16
Ne
8:00 Veľké Zálužie – misie
Veľké Zálužie – misie
jún 16 @ 8:00 – jún 23 @ 15:00
Misijný tím P. Michala Zamkovského—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
jún
20
Št
16:00 Mestské misie v Kaunase
Mestské misie v Kaunase
jún 20 @ 16:00 – jún 24 @ 14:00
V dňoch od 20. do 24. júna sa budú v Kaunase na Litve, ako každý rok, konať mestské misie. Predpoludním bude prebiehať misijná škola, ktorú pomáhajú viesť aj slovenskí redemptoristi pôsobiaci v Kaunase. Popoludní a večer budú v meste rôzne podujatia.—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
jún
21
Pi
17:00 Duchovná obnova: Prorok Jonáš – ...
Duchovná obnova: Prorok Jonáš – ...
jún 21 @ 17:00 – jún 23 @ 14:00
Duchovná obnova: Prorok Jonáš - ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu
—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
jún
26
St
10:00 Program pre dospievajúcich o red...
Program pre dospievajúcich o red...
jún 26 @ 10:00 – 11:30
V rámci katolíckeho letného tábora sa budú slovenskí redemptoristi pôsobiaci na Litve deliť o svojom redemptoristickom povolaní s mladými dospievajúcimi. Tábor v litovskom mestečku Vilkija organizuje Centrum mladých pri arcidiecéze.  —-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
10:00 Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
jún 26 @ 10:00 – 11:00
Srdečne pozývame mamy a otcov s deťmi na svätú omšu do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Puškinovej ulici.—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
18:00 Považská Teplá – obnova misií
Považská Teplá – obnova misií
jún 26 @ 18:00 – jún 30 @ 15:00
Misijný tím P. Ivana Flimela—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
jún
27
Št
19:00 Modlitba za mesto Kaunas a Litvu
Modlitba za mesto Kaunas a Litvu
jún 27 @ 19:00 – 21:00
Modlitba za mesto Kaunas a Litvu
Ôsmy modlitbový štvrtok za mesto Kaunas a Litvu v Seminárnom kostole v Kaunase o 19.00 miestneho času. —-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
jún
30
Ne
9:00 Deň otvorených dverí kláštora re...
Deň otvorených dverí kláštora re...
jún 30 @ 9:00 – 15:00
Deň otvorených dverí kláštora redemptoristov v Kostolnej – Záriečí
Pozývame vás na Deň otvorených dverí kláštora redemptoristov v Kostolnej – Záriečí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. júna 2019. Po ruženci a Novéne k Matke ustavičnej pomoci bude nasledovať slávnostná svätá omša (hlavný celebrant: Václav Hypius CSsR, provinciál Kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa). Po sv. omši je pripravený program pre deti aj dospelých.—-.sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons:nth-child(2) {margin-left: 5px !important;} .sfsibeforpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons, .sfsiaftrpstwpr .sfsiplus_norm_row.sfsi_plus_wDivothr .sfsi_premium_wicons{width: 25px !important;height: 25px !important; margin-left: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;}
Najčítanejšie

„Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa

Matka ustavičnej pomoci
Najnovšie podcasty
—-
Twitter

Visit Us
Youtube
Soundtier