Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019 (Page 6)

Na konci augusta uplynul rok od založenia novej misijnej komunity redemptoristov  na Litve. V druhom najväčšom meste krajiny Kaunas pôsobia P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel. Za uplynulý rok sa podieľali na veľkom počte aktivít. V Šiluve viedli víkendovú duchovnú obnovu spolu s evanjelizačnou školou, ďalej duchovnú obnovu pre benediktínky v Kaunase, duchovnú obnovu pre arcibiskupskú kúriu v Kaunase, program alebo prednášky mali pre seminaristov v kňazskom seminári, u benediktínok v rámci Alfa kurzu, pre mladých v Kaunase v časti Palemonas, pre dospievajúcich vo Vilkiji, či pre spoločenstvo Prameň milosrdenstva. Organizovali stretnutie absolventov Evanjelizačnej školy, sväté omše pre misijný tím. Pred Vianocami viedli obnovu pre dobrovoľníkov z Centra pre rodinu

Read More

Prvou farnosťou, kam pátri redemptoristi zavítali po prázdninách, bola Horná Súča. Od 7. do 15. septembra tu tím P. Ivana Flimela viedol ľudové misie. Každý deň sa slávili sväté omše s misijnými príhovormi. Neoddeliteľnou súčasťou misií bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V nedeľu poobede sa konala katechéza pre mužov a katechéza pre ženy. V pondelok viedol program pre žiakov P. Jozef Mihok spolu so študentami redemptoristami a členmi spoločenstva Shekinah z Radvane. V utorok a stredu navštevovali pátri redemptoristi chorých vo farnosti. V piatok sa konala sv. omša pre deti a stretnutie s mládežou. V sobotu večer bola pobožnosť

Read More

V utorok 3. septembra 2019 sme sa rozlúčili so zosnulým pátrom Jánom Janokom CSsR. Pohrebnú sv. omšu celebroval otec biskup Jozef Haľko spolu s niekoľkými desiatkami kňazov v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch. Nasledovalo uloženie pozostatkov na Martinskom cintoríne v Bratislave. Foto: Pavel Kováč Príbuzné články: Pohreb P. Janoka bude v utorok 3. septembra o 11:30 Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Read More

Ve středu 28. srpna 2019 navštívili Tasovice - rodiště sv. Klementa - studenti redemptoristů se svými představenými. Tito řeholní "dorostenci" byli z různých zemí - z Ukrajiny, Polska, Británie, Španělska, Slovenska a Vietnamu. Na toto setkání přijel z Bratislavy také provinciál naší provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Společně jsme prožili mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera. Hlavním celebrantem byl P. Jan Sokulski, který také spolubratrům popovídal o sv. Klementovi, zvláště zajímavosti ohledně kostela a o duchovní formaci sv. Klementa na jeho životní cestě. Poté se naši hosté vybrali na prohlídku města Znojma, také navštívili místo, kde sv. Klement

Read More

So zosnulým P. Jánom Janokom sa rozlúčime v utorok 3. septembra 2019 svätou omšou o 11:30 v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch. Pohrebné obrady budú pokračovať na Martinskom cintoríne v Bratislave o 13:30, kde uložíme jeho telesné pozostatky k dočasnému odpočinku. Parte P. Janok - PDF Príbuzné články: Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Read More

Vo veku 90 rokov odovzdal dnes svoju dušu Vykupiteľovi P. MUDr. Ján Janok CSsR, kňaz – redemptorista. Copiosa apud eum redemptio P. Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Vo veku 11 rokov začal v Bratislave gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach. Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, tú však prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králikách odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania. V roku 1961 ukončil štúdium

Read More

Septembrové číslo časopisu Slovo medzi nami prostredníctvom blahoslavenstiev ukazuje, ako sa zrieknuť seba samého, aby nás mohol naplniť Ježiš, ako sa stať poslom milosrdenstva, i to, že každý z nás môže priniesť zmenu. Jeff Smith, vydavateľ Word Among Us, americkej verzie časopisu, v úvodníku vysvetľuje, že Ježiš nám v blahoslavenstvách dal definíciu šťastia. Grécke slovo, ktoré sa zväčša prekladá ako ‚blahoslavení‘, totiž možno preložiť aj ako ‚šťastní‘. Septembrové číslo je zamerané na tri blahoslavenstvá: chudobní v duchu, milosrdní a tí, čo šíria pokoj. Tvorcovia časopisu ich vybrali preto, lebo nás učia, ako máme pristupovať k Bohu (chudobní v duchu) a ako sa o druhých starať slovami a skutkami (milosrdní a tí, čo

Read More

Počas včerajšej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie zložili v bazilike na Svatej Hore pri Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku a v Česku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná - Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú

Read More