Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Domov2019

Drahí spolubratia, bratia a sestry, priatelia, pozdravujem vás zo svojej cesty na Svetové dni mladých v Paname. Dnes vám píšem preto, aby som vás požiadal o naliehavé modlitby za našich spolubratov a za ľudí v Kongu, Keni a v Zimbabwe. V posledných dňoch sú tieto tri krajiny vo veľmi náročnej a nebezpečnej situácii. Ako viete, v Demokratickej republike Kongo prebehli 30. decembra 2018 voľby. Ich výsledky sa však spochybňujú. Už samotné voľby boli v niektorých oblastiach krajiny poznačené násilím a zverejnenie výsledkov môže vyvolať ešte väčšie násilie. Modlime sa za obete násilia a zastrašovania. Kiež zvíťazí pokojné a spravodlivé vyhlásenie výsledkov volieb! Som si istý, že ste počuli aj o teroristických útokoch na hotelový komplex v keňskom meste Nairobi. Ešte

Čítať ďalej

19. januára 2015 bola zriadená nová provincia redemptoristov. Vznikla fúziou provincie Viedeň a Mníchov. Má 114 členov a 11 domov. (Rakúsko, Južné Nemecko a Dánsko/ Odense). Počas provinciálnej kapituly, ktorá prebiehala v dňoch 20. a 21. januára, bolo zvolené nové vedenie. Provinciálom sa stal P. Alfons Jestl (niekdajší vikár provincie Viedeň).   Zástupcom provinciála sa stal P. Peter Renju (niekdajší zástupca mníchovského provinciála). Za ďalších členov provinciálnej rady boli zvolení P. Janusz Turek, P. Bernd Wagner a P. Friedrich Vystrcil. Sídlom provinciála je odteraz Mníchov. Druhé administratívno-riadiace centrum bude vo Viedni (Maria am Gestade). Na kapitule v Chame bolo generálne vedenie zastúpené v osobe P. Jaceka

Čítať ďalej

V sobotu 12. januára 2019 sa večernou svätou omšou o 18:00 začali prvé tohtoročné ľudové misie redemptoristov. Vedie ich P. Róbert Režný a trvať budú do nedele 20. januára. Všetkých srdečne pozývame.   Začiatok misií v Belej Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv. omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili Ľudové misie - duchovné cvičenia vo farnosti Belá. Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius CSsR, provinciál a P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci. Otcovia redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa prepožičali na

Čítať ďalej

Od pondelka 14. januára prebieha v Stropkove X. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zišlo sa na nej 24 kapitulárov, medzi ktorými je ako riadny člen kapituly aj provinciál provincie Bratislava - Praha P. Václav Hypius. Práve on viedol predkapitulnú duchovnú obnovu, počas ktorej kapitulu navštívil a s jej účastníkmi slávil archijerejskú sv. liturgiu aj spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Kapitula je najvyšším zákonodárnym a riadiacim orgánom viceprovincie. Táto kapitula je hodnotiaco-volebná, keďže na nej okrem hodnotiacich správ a príspevkov bola zvolená aj nová viceprovinciálna rada. Vikárom viceprovincie a prvým radným sa stal o. Jaroslav Štelbaský, za druhého radného

Čítať ďalej