Slovo medzi nami
Domov2019

Včera začal misijný tím P. Ivana Flimela ľudové misie v Tlmačoch, ktoré potrvajú do nedele 26. mája. Súčasťou sú sväté omše s misijnými kázňami, detské sväté omše, katechéza pre ženy a pre mužov, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, obnova manželských sľubov a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých.

Čítať ďalej

Tento víkend sa koná duchovná obnova "Poďte a uvidíte." Obnova sa koná v našom rehoľnom dome v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne. Vedie ju P. Peter Kvetan CSsR pôsobiaci vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Témou stretnutia bude povolanie Mojžiša a účastníci sa tiež dozvedia viac o histórii našej kongregácie, o našej činnosti, ako aj o aktuálnych pastoračných výzvach. Prítomní budú aj naši študenti, ktorí radi odpovedia na akékoľvek otázky. Prosíme o Vaše modlitby.

Čítať ďalej

Vo farnosti Banská Štiavnica, ktorá je zasvätená Panne Márii, vrcholia misie, ktoré začali  11. mája. do 19. mája. Misie sa nesú v téme "Boh ti otvára srdce". Konajú sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou boli aj programy na školách, sväté omše s misijnými kázňami, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Webovú stránku farnosti Banská Štiavnica nájdete tu. Príbuzné články: Misie vo farnosti Podkonice (apríl 2019) Misie vo farnosti Imeľ (apríl 2019) Obnova misií vo farnosti Omšenie (apríl

Čítať ďalej