Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jún v noviciáte so sv. Klementom a sv. Gerardom

Jún sme v noviciáte prežívali s dvoma svätými redemptoristami, so svätým Klementom Mária Hofbauerom a svätým Gerardom Majellom. Za prvým z nich sme cestovali do Varšavy, kde pred viac ako 200 rokmi založil spoločenstvo redemptoristov. Hoci tam z politických dôvodov mohli pôsobiť len pomerne krátko (1787 – 1808), zanechali v histórii mesta, a najmä v srdciach jeho obyvateľov, hlbokú brázdu. Svätý Gerard, naopak, „prišiel“ k nám do Lubaszowej, pretože sme sa v našom exercičnom dome mohli zúčastniť na duchovnej obnove, ktorej témou bol život tohto talianskeho svätca zo začiatkov našej Kongregácie.

Varšava je na prvý dojem bohatým a rastúcim veľkomestom, ktoré sa podobá iným v Európe. My sme v nej však hľadali miesta, ktoré sú pre bežných turistov neznáme. Najprv sme prišli do domu redemptoristov na ulici Karolkowej, kde sme mali počas pobytu bývať. Kláštor je spojený s kostolom sv. Klementa. Toto miesto v časoch sv. Klementa nejestvovalo, ale súvisí s inou udalosťou z obdobia druhej svetovej vojny. Po vypuknutí Varšavského povstania v auguste 1944 nacisti zavraždili 30 redemptoristov z tejto komunity. Aj vo chvíľach najťažších pre obyvateľov vojnovej Varšavy plnili svoje poslanie, slúžili sväté omše, spovedali…

Na druhý deň sme navštívili kostol sv. Benona v centre mesta nad Vislou. Tu sv. Klement a jeho spolubratia viedli na prelome 18. a 19. storočia ustavičnú misiu pre obyvateľov Varšavy. Každodenne slúžili niekoľko svätých omší s kvalitnými homíliami po poľsky i po nemecky. Dbali o profesionálny hudobný doprovod a bohatú výzdobu chrámu. No predovšetkým osobná svätosť života Klementa a jeho spolubratov, ktorí pochádzali z rôznych končín Európy, a ich obetavá služba – kedykoľvek ju veriaci potrebovali – lákala do kostola sv. Benona zástupy ľudí zo všetkých spoločenských tried. Okrem duchovnej služby sa starali o varšavské siroty a viedli školu pre chlapcov i dievčatá.

V kostole sv. Benona, v ktorom pôsobil sv. Klement

Popoludní a na tretí deň sme navštívili niekoľko zaujímavých miest vo Varšave, hoci nie sú spojené so sv. Klementom: kráľovský palác a Chrám Božej prozreteľnosti vo Wilanowe, Múzeum varšavského povstania a múzeum blahoslaveného kňaza Jerzyho Popieluszka.

Hrob blahoslaveného kňaza a mučeníka Jerzyho Popieluszka vo Varšave

Koncom júna, už na Lubaszowej, sme boli pozvaní na duchovnú obnovu so sv. Gerardom. Obnova sa konala v exercičnom dome, ktorý tvorí jeden komplex s naším domom noviciátu. Obnovu viedli pátri redemptoristi Sylwester Cabała a Paweł Drobot z varšavskej provincie spolu s laikmi z ich spoločenstiev. Prostredníctvom scéniek zo života sv. Gerarda, rozjímania nad jeho listami a postojmi v rôznych životných situáciách sme sa zoznamovali s týmto neobyčajným charizmatikom. Na jeho príhovor sme mohli v spoločenstve, ktoré sme na obnove vytvorili, prehlbovať náš vlastný život s Kristom.

Duchovná obnova so sv. Gerardom

Lukáš Michalovič

Príbuzné články:

Prvé dva mesiace v noviciáte v Poľsku

Neskoré povolanie z Česka

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved