Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019 (Page 4)

Na konci misijného mesiaca október zavítali pátri redemptoristi do farnosti Trenčianske Teplice, kde rok od konania misií viedli pod vedením P. Ivana Flimela a P. Róberta Režného obnovu ľudových misií. Program obnovy začal v stredu 30. októbra spovedaním a večernou sv. omšou vo farskom Kostole sv. Štefana Uhorského. Vo štvrtok misionári navštívili 16 ľudí, ktorí prijali sviatosť zmierenia a pomazania chorých. Večer a celý piatok doobeda spovedali veľké počty domácich, ale aj kúpeľných hostí, ktorí sa rozhodli prijať sviatosť zmierenia. Počas piatkového predpoludnia pátri misionári slávili aj dve pobožnosti za duše v očistci na dvoch miestnych cintorínoch. Večer

Read More

V súvislosti s Mimoriadnym misijným mesiacom pátri redemptoristi západného aj východného obradu na čele s P. Zamkovským viedli v dňoch 19. - 27. októbra ľudové misie v Kežmarku a Ľubici. Na misiách sa zúčastnili aj dvaja spolubratia z Generálnej kúrie v Ríme: brat Jeffrey Roll a P. Cristian Bueno. P. Cristian, ktorý pochádza z Kolumbie, sa podelil so svojou skúsenosťou z misií na Slovensku v článku pre Scala News, medzinárodnú stránku redemptoristov. Prinášame vám skrátený preklad jeho článku: „Kto si vytvoril predstavu o náboženskej situácii v Európe na základe informácií z médií hlavného prúdu, mohol by sa domnievať, že ľudové misie

Read More

V dňoch 1. až 10. októbra 2019 sa v budove bývalého seminára redemptoristov rímskej provincie v toskánskom meste Cortona uskutočnili dve stretnutia redemptoristov. Prvé z nich bolo tzv. stretnutie v polovici šesťročia, teda medzi dvoma generálnymi kapitulami. Jeho cieľom bolo zhodnotiť postup realizácie rozhodnutí ostatnej generálnej kapituly v Thajsku v roku 2016. Druhým bolo jednodňové stretnutie predstavených európskych redemptoristov v rámci tzv. Konferencie redemptoristov Európy. Podstatnou časťou oboch stretnutí boli vnútorné záležitosti Konferencie týkajúce sa misijných projektov na našom kontinente a nových misijných predsavzatí redemptoristov Európy. Prítomných bolo spolu 40 účastníkov, predstavených, vokálov (volených zástupcov z jednotlivých provincií), zástupcov bratov a laických partnerov v misii, tlmočníkov a

Read More

Od 10. do 13. októbra 2019 sa v druhom najväčšom meste Litvy Kaunas, kde pôsobia slovenskí redemptoristi P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel, uskutočnila pod ich vedením misijná obnova s priamou podporou arcibiskupstva. Na programoch pre mladých sa zúčastnilo 350 žiakov a študentov zo 16 škôl. Aktivity pre skupinu detí pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval nový litovský kardinál Sigitas Timlavičus. Hlavným kazateľom misijnej obnovy bol P. Ronald McAintsh, misionár milosrdenstva a provinciál londýnskej jednotky redemptoristov. Počas evanjelizačného programu vystúpili známi bubeníci Terl Bryant a Tom Hopper. Jeho súčasťou boli aj svedectvá, adorácia, sviatosť zmierenia a modlitba príhovoru. Do programu

Read More

Drahí bratia a sestry, požiadal som celú Cirkev, aby v októbri 2019 prežívala mimoriadnym spôsobom misijný rozmer a pripomenula si tak sté výročie promulgácie apoštolského listu Maximum illud pápeža Benedikta XV. (30. november 1919). Prorocká jasnozrivosť jeho apoštolskej iniciatívy mi potvrdila, aké je aj dnes dôležité obnoviť misionárske úsilie Cirkvi, dať silnejší evanjeliový dôraz na jej poslanie ohlasovať a prinášať svetu spásu umučeného a vzkrieseného Ježiša Krista. Názov tohto posolstva je rovnaký ako téma misijného októbra – Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete. Slávenie tohto mesiaca nám v prvom rade pomôže znovu nájsť misijný zmysel nášho spojenia s Ježišom

Read More

V misijnom mesiaci október budú ľudové misie i vo farnosti Kežmarok a Ľubica. Budú sa konať od 19. do 27. októbra a povedie ich tím P. Michala Zamkovského v Kežmarku a tím P. Petra Slobodníka v Ľubici. Úvodné sväté omše budú v sobotu 19. októbra o 18.00 hod. v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku a vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici. Súčasťou programu budú aktivity pre žiakov na školách, sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci,  svätá omša pre chorých,

Read More

V októbri 2018 sa vo farnosti Teplička nad Váhom a vo filiálke Mojš konali ľudové misie. Po roku sa sem pátri redemptoristi opäť vrátili a pod vedením tímu P. Ivana Flimela vedú obnovu misií. Počas celej stredy 16. októbra boli vo farnosti vystavené relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v týchto týždňoch putujú po celom Slovensku. Veriaci  z Tepličky mali takto možnosť privítať vo svojej farnosti tieto vzácne relikvie práve na začiatku obnovy. Program bol celodenný: ružence, pobožnosti, krátky film o sv. Vincentovi, možnosť individuálnej modlitby atď. Program obnovy ľudových misií začal večer spovedaním pred a počas sv. omše s príhovorom o

Read More

16. október: sv. Gerard Majella CSsR Iba o niekoľkých svätých bolo zaznamenaných toľko úžasných udalostí, ako o sv. Gerardovi. Proces jeho blahorečenia a kanonizácie odhalil, že jeho zázraky boli najširšej rozmanitosti a hojnosti. Často upadol do extázy, keď meditoval o Bohu alebo o jeho svätej vôli a v tomto čase bolo jeho telo vyzdvihnuté niekoľko stôp nad zemou. Existujú autentické záznamy, ktoré dokazujú, že viackrát sa stal neobvyklý zázrak, keď ho videli a hovorili s ním na dvoch miestach súčasne. Väčšina jeho zázrakov bola vykonaná pri službe iným. Pri čítaní jeho životopisu sa začínajú zdať takéto neobvyklé udalosti ako bežné. Obnovil život chlapcovi,

Read More

"Buďte svätí, lebo ja som svätý." Povolanie k svätosti bolo hlavnou témou duchovnej obnovy pre kňazov, ktorá sa uskutočnila od 7. do 10. októbra 2019 v Badíne. Duchovnú obnovu viedli manželia Al a Patti Mansfieldovci z USA a zúčastnilo sa jej takmer 40 kňazov, medzi nimi aj niekoľkí redemptoristi. Patti Mansfield bola pri vzniku charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi v roku 1967 a odvtedy slúži laikom i kňazom na konferenciách a duchovných obnovách po celom svete. Jej manžel Al vyštudoval teológiu a viac ako 50 rokov pracuje naplno v Katolíckej Cirkvi. Počas duchovnej obnovy sa Patti podelila so svedectvom o vyliatí Ducha

Read More

Spolubratia a sestry, partneri a priatelia, pozdravujem Vás z Ríma v týchto prvých dňoch synody o Amazónii. Pokračujeme v modlitbách za našich piatich spolubratov redemptoristov, ktorí sa zúčastňujú synody, za pápeža Františka a všetkých účastníkov, aby synoda priniesla ovocie v nových cestách pre Cirkev a pre náš spoločný domov, zvlášť v týchto časoch klimatickej zmeny. Dnes som dostal list od vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života. Je určený najmä tým zasväteným mužom a ženám, ktorí sú na misii v Amazónii. Ale takisto vyzýva nás všetkých, aby sa synoda stala našou starosťou, a aby sme sa za ňu modlili. Prosím Vás o šírenie tejto výzvy, keďže celá Cirkev je zapojená do riešenia otázok, ktorým sa venuje synoda. Nech

Read More