Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Skončili sa duchovné cvičenia v noviciáte

Svätou omšou včera na obed sa ukončili duchovné cvičenia našich novicov, ktorí zajtra zložia dočasné sľuby. Prosíme o vaše modlitby za br. Pavla Hudouska, P. Jana Kuníka a br. Lukáša Michaloviča.

 

Pane Ježišu Kriste, ty si formoval svätého Alfonza v duchu apoštolskej lásky a urobil si z neho vo svojej Cirkvi pastiera chudobných a tých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Prosíme ťa, daj, nech má na jeho príhovor naša krajina hojnosť povolaní ku kňazskému, zasvätenému a misionárskemu životu. Obdar Kongregáciu redemptoristov, založenú sv. Alfonzom, novými zástupmi mladých ľudí, ktorí budú dnes i v budúcnosti prinášať zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným. Lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. Amen.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved