Domov2018apríl (Stránka 2)

  Skutky apoštolov nás učia, ako sa pripraviť na Turíce Päťdesiat dní. To je len 14 percent roka. Jeden a trištvrte mesiaca. Len polovica jarného alebo letného obdobia. Také dlhé je Veľkonočné obdobie. Toľko času je medzi Veľkou nocou, keď oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie, a Turícami, keď sme vyzvaní nanovo prijať vyliatie Ducha Svätého do nášho života. Nie je to veľa času. Je teda dobré, že ďalších päťdesiat dní budeme čítať pri svätej omši Skutky apoštolov. Nikde inde v Biblii nenájdeme lepší opis toho, čo Duch Svätý dokáže urobiť. Nikde inde si neprečítame toľké príbehy o tom, ako Duch premenil a posilnil obyčajných ľudí a poslal ich do sveta ako

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname výročie vyhlásenia sv. Alfonza za patróna spovedníkov a morálnych teológov. Ponúkame vám úryvok z katechézy emeritného pápeža Benedikta XVI. z roku 2011: "Pápež Pius VI. v roku 1787, keď sa dozvedel o jeho smrti, ktorá prišla po mnohých utrpeniach, zvolal: „Bol to svätec!“ a nemýlil sa. Alfonz bol kanonizovaný v roku 1839. V roku 1871 bol vyhlásený za Učiteľa Cirkvi. Tento titul mu patrí pre viacero dôvodov. Predovšetkým pre bohaté učenie morálnej teológie, ktorá vhodne vyjadruje katolícke učenie, a to až natoľko, že bol pápežom Piom XII. vyhlásený za „patróna spovedníkov a moralistov“. V jeho časoch sa veľmi

Čítať ďalej

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. Duchovný patronát je súčasťou modlitbovej kampane P18. V podobnom duchu sa k nemu rehoľníčky zaviazali aj pri predošlom Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. „Srdečne vás pozdravujeme a uisťujeme o svojej intenzívnej modlitebnej podpore každého jedného z vás, ktorí sa zapojíte do tohto stretnutia. Vyprosujeme

Čítať ďalej

Srdečne odporúčame zúčastniť sa na podnetnom podujatí Bratislavské Hanusove Dni. 24. apríla 2018 sa už po druhýkrát zúčastnil fundraisingovej recepcii priateľov, podporovateľov a partnerov BHD pri príležitosti konania tohto mestského akademického festivalu P. Rastislav Dluhý, ktorý predniesol krátky príhovor. Recepcia sa uskutočnila v priestoroch Malej scény STU. Finančne podporiť možno festival aj na hanusovedni.sk/podpora. Program festivalu možno nájsť na hanusovedni.sk/program.

Čítať ďalej