Domov2018apríl (Stránka 4)

Dnes si pripomíname výročie blahorečenia blahoslaveného redemptoristu Gašpara Stanggassingera sv. pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1988. Prinášame vám príbeh tohto blahoslaveného z našej knihy Svetlá pre biednych: Kto je blahoslavený Gašpar Stanggassinger? Je na ňom niečo, čo by nás mohlo fascinovať, strhnúť, nadchnúť? Čo nám táto postava hovorí? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok. Gašpar bol mladý Bavor, ktorý od detstva miloval Krista a vždy mu chcel zostať verný. Aj keď nebol najlepším žiakom, zvládol celú intelektuálnu formáciu, ktorá sa vyžadovala pre prijatie kňazskej vysviacky. Stanggassinger bol kresťanom, ktorý hľadal to, „čo je hore“, a ktorý vnímal aj

Čítať ďalej

(Toruň, Poľsko) Od tretieho do šiesteho apríla 2018 sa v Toruni uskutočnilo každoročné stretnutie otcov redemptoristov aktívnych v práci s mladými. Mottom stretnutia bolo „evanjelizovať mladých mladými“.     Téma stretnutia priamo nadväzovala na Apoštolský plán provincie Varšava. Evanjelizácia bola zdôraznená ako charakteristická črta redemptoristov a pastoračných činností, ktoré vyvíjajú – redemptoristická mládež sú mladí ľudia, ktorí evanjelizujú.     Účastníci sa stretli s otcom Dr. Arturom Szymczykom, riaditeľom pastoračného oddelenia kúrie diecézy Toruň a exercitátorom, sestrou Nikodemou Czernieckou, CST z Torune – katechétkou, asistentkou povolaní, evanjelizátorkou, aktívnou v Tereziánskom apoštoláte dôvery, a s Monicou a Marcinom Gomułkovými, podnikateľmi a spolutvorcami projektu Začiatok večnosti (poczatekwiecznosci.pl). V každej z prednášok sa diskutovalo na tému spoločnej evanjelizácie a hľadania spôsobov ako osloviť

Čítať ďalej

Dva misijné tímy vyrazili do farností v rovnakom čase, v sobotu 14. apríla. Jeden z nich, tím z komunity Bratislava z Puškinovej ulice, P. Václav Hypius, P. Patrik Grotkovský a P. Rastislav Dluhý viedol misie v Tvrdošíne. V nedeľu pri všetkých omšiach v Tvrdošíne odzneli misijné príhovory o zmysle života. Po sv. omši o 11:00 bolo krátke stretnutie pre mladých. O 16:00 sa po krátkej mariánskej pobožnosti prihovoril ženám v Tvrdošíne P. Michal Zamkovský. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Radvane programy na školách: ZŠ Márie Medveckej - Medvedzie - 160 žiakov, Spojená stredná škola Medvedzie - 4 programy pre 200 žiakov. Pri ranných omšiach v pondelok zaznel príhovor o hriechu a

Čítať ďalej

Dva misijné tímy vyrazili do farností v rovnakom čase, v sobotu 14. apríla. V Nižnej na Orave viedol misie P. Michal Zamkovský. V tíme mal P. Martina Zanovita a P. Martina Macka, ktorý prišiel na misie z Ríma. Programy pre školy viedli spoločenstvá Calvary a Rieka života. Misie vyvrcholili v nedeľu, 22. apríla 2018. Misie na Orave v krátkych správach TV Lux (od 5. minúty)     Príbuzné články: MISIE (2017) Misie v Brusne (nov. 2017) Obnova v Ladcoch (okt. 2017) Misie v Zuberci (sept. 2017) Misie v Banskej Belej (sept. 2017) Misie

Čítať ďalej