Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Veľkonočné trojdnie v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku

Ako sa to už stalo peknou tradíciou, aj v tomto roku mali mladí z rôznych častí Slovenska možnosť prežiť Veľkonočné trojdnie v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku. Počas slávenia liturgie hodín, ktorej sa v hojnom počte zúčastnili aj veriaci z Kežmarku a okolia, P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR vo svojich príhovoroch všetkým prítomným priblížil biblickú osobnosť vodcu izraelského národa, Mojžiša. Pre všetkých, počnúc sestrami, to bola vynikajúca možnosť konfrontovať vlastný život s výzvami, pred ktoré ho postavil Boh a odpoveďami na ne.

Putovanie s Mojžišom a Božím ľudom po púšti sa tak krásne, nerušivo prelínali s prežívaním liturgie Veľkého piatku, Bielej soboty a Veľkonočnej nedele.

Sestry redemptoristky

Veľkonočné trojdnie 2017 v Kežmarku

Stretnutie slovanskej skupiny redemptoristiek v Kežmarku

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved