Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Zamkovský o stretnutí misionárov milosrdenstva s pápežom Františkom

Minulý týždeň sa štyria pátri redemptoristi vrátili z Ríma, kam pápež pozval všetkých misionárov milosrdenstva na spoločné stretnutie. Jeden z nich, P. Zamkovský takto opisuje a hodnotí stretnutie:

„Stretnutie s pápežom je vždy veľká udalosť. A zvlášť, keď sme boli pápežom Františkom pozvaní ako misionári milosrdenstva, lebo sa chcel s nami stretnúť a povzbudiť nás. Na jeho pokyn Rada pre novú evanjelizáciu nám pripravila v Ríme od soboty 7. apríla do stredy 11. apríla malé duchovné cvičenia. Už samotné stretnutie cca 600 misionárov z celého sveta (z toho 17 redemptoristov) je duchovným povzbudením. Mnohí sa už poznáme a vieme prehodiť pár slov v takom, či inom jazyku. Počas tých dní v Ríme vypočuli sme viaceré prednášky o našej službe, ale vrcholom bolo stretnutie s pápežom Františkom. Ten sa nám prihovoril trikrát a v utorok 10. apríla nám venoval skoro celé dopoludnie. Je vidieť, že táto služba misionárov milosrdenstva je pre neho veľmi dôležitá. Sám sa nazval prvým misionárom milosrdenstva a povedal nám, že vie o tom, aké ovocie naša služba prináša Cirkvi, preto sa rozhodol predlžiť naše účinkovanie až do odvolania. Tak pápež chce, aby dvere Božieho milosrdenstva a odpustenia boli aj cez tento znak otvorené pre všetkých ľudí na tejto zemi. Pápež František nám viackrát pripomenul, že nie sme lepší, či výnimočnejší ako iní kňazi, ale máme v rukách veľký dar, ktorý máme niesť a ľuďom ponúkať. Nečakať, kým oni prídu k nám, ale hľadať ako Ježiš stratenú ovečku.

Počas týchto dní v Ríme som viac prežíval to, čo povedal Ježiš Petrovi: „A ty, keď sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ To sa silno prežíva v prítomnosti pápeža. Sám priznáva, že je hriešnikom, ktorého Boh zachránil a zachraňuje, a preto tak zdôrazňuje silu Božieho milosrdenstva. Pápež František nás posiela do sveta ako prorokov Božieho milosrdenstva. A to je veľká úloha a zodpovednosť, lebo stále sa ešte stretávame s prílišnou tvrdosťou a legalizmom.

Modlite sa za nás, aby sme mohli byť skutočnými prorokmi Božieho milosrdenstva.“

Príbuzné články:

Misionári milosrdenstva – redemptoristi pokračujú vo svojej službe

Záznam omše pápeža Františka s Misionármi milosrdenstva

Pápež František potvrdil misiu Misionárov milosrdenstva

Vďačnosť za Rok milosrdenstva (P. Michal Zamkovský, Slovo medzi nami)

Odpustky spojené s účasťou na misiách a kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva (Apoštolská Pentitenciária)

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava (správa o Misiách milosrdenstva v taliančine)

Stovky ľudí videlo prvýkrát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Misie milosrdenstva v Humennom

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Škandál milosrdenstva (Záznamy prednášok o milosrdenstve, Nimnica 2016, P. Michal Zamkovský)

Milosrdný ako Otec (záznamy prednášok o milosrdenstve – Nimnica 2016, P. Rastislav Dluhý)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved