Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018apríl

Od 21. do 29. apríla sa vo farnosti Maňa, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konajú ľudové misie pod vedením tímu P. Petra Hertela. Konali sa po 72 rokoch. Vo farnosti pôsobia farár Peter Kukučka a kaplán Juraj Klinko. Misie sa konali pre celú farnosť: Veľká Maňa, malá Maňa a Vlkas. Hlavnými kazateľmi sú P. Peter Hertel a P. František Romaňák. K tímu sa v pondelok pridal P. Rastislav Dluhý, ktorý viedol katechézu pre mužov a slávil v piatok vo filiálke Vlkas svätú omšu s pomazaním chorých, prijalo ju asi 50 veriacich. V nedeľu viedli program pre mladých mladí z Kostolnej. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Banskej

Read More

Na 29. apríl pripadá výročie oslobodenia koncentračného tábora Dachau. Koncom júla 2016 navštívil pápež František Osvienčim. Po pápežovi Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi XVI. je František treťou hlavou Katolíckej cirkvi, ktorá navštívila toto miesto. Kým poľský pápež slúžil v Osvienčime svätú omšu a nemecký pápež predniesol príhovor počas spomienkovej slávnosti, Františkova návšteva prebiehala v úplnom tichu. Benedikta z Kríža, občianskym menom Edita Steinová, ktorej sviatok  slávime 9. augusta, a sv. Maximilián Mária Kolbe, ktorého si pripomenieme 14. augusta, ukončili svoju pozemskú púť mučeníckou smrťou v koncentračnom tábore Osvienčim. 24. septembra 2016 vo Würzburgu zasa vyhlásili za blahorečeného rodáka z Hradca nad Svitavou, sudetonemeckého

Read More

(Rím) Verejné uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v kostole sv. Alfonza 26. apríla 1866 v Ríme. 26. apríl tohto roku sa teda stáva 152. výročím verejnej úcty Ikony, ktorú  redemptoristom odovzdal pápež Pius IX. Pri tejto príležitosti sa v chráme Matky ustavičnej pomoci v Ríme organizuje trojdňová oslava od 26. do 29. apríla 2018. 26. apríla sa večer začal modlitbami k Matke ustavičnej pomoci, po ktorých nasledovala eucharistická slávnosť. Večer zavŕšil hudobný koncert venovaný k úcte Matke ustavičnej pomoci. Téma slávnosti bola "Príhovor Panny Márie uzdravuje korene nášho zraneného sveta z hĺbky vykúpenia vzkrieseného Pána". Eucharistickej slávnosti pri príležitosti výročia predsedal mons. Gianrico Ruzza, generálny tajomník Rímskeho

Read More

  Skutky apoštolov nás učia, ako sa pripraviť na Turíce Päťdesiat dní. To je len 14 percent roka. Jeden a trištvrte mesiaca. Len polovica jarného alebo letného obdobia. Také dlhé je Veľkonočné obdobie. Toľko času je medzi Veľkou nocou, keď oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie, a Turícami, keď sme vyzvaní nanovo prijať vyliatie Ducha Svätého do nášho života. Nie je to veľa času. Je teda dobré, že ďalších päťdesiat dní budeme čítať pri svätej omši Skutky apoštolov. Nikde inde v Biblii nenájdeme lepší opis toho, čo Duch Svätý dokáže urobiť. Nikde inde si neprečítame toľké príbehy o tom, ako Duch premenil a posilnil obyčajných ľudí a poslal ich do sveta ako

Read More

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. Duchovný patronát je súčasťou modlitbovej kampane P18. V podobnom duchu sa k nemu rehoľníčky zaviazali aj pri predošlom Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. „Srdečne vás pozdravujeme a uisťujeme o svojej intenzívnej modlitebnej podpore každého jedného z vás, ktorí sa zapojíte do tohto stretnutia. Vyprosujeme

Read More

Srdečne odporúčame zúčastniť sa na podnetnom podujatí Bratislavské Hanusove Dni. 24. apríla 2018 sa už po druhýkrát zúčastnil fundraisingovej recepcii priateľov, podporovateľov a partnerov BHD pri príležitosti konania tohto mestského akademického festivalu P. Rastislav Dluhý, ktorý predniesol krátky príhovor. Recepcia sa uskutočnila v priestoroch Malej scény STU. Finančne podporiť možno festival aj na hanusovedni.sk/podpora. Program festivalu možno nájsť na hanusovedni.sk/program.

Read More

22. a 23. apríla sa P. Jozef Mihok a P. Michal Zamkovský zúčastnili na Godzone tour v Liptovskom Mikuláši. Takmer tisícpäťsto mladých ľudí z celého Slovenska sa počas tohto víkendu stretlo na Godzone konferencii v Liptovskom Mikuláši, ktorej téma bola „V hlbine“. Projekt Godzone organizuje konferenciu každoročne už od roku 2012 práve preto, aby vytváral priestor hlbšej formácie, akejsi duchovnej obnovy. Víziou projektu Godzone je prinášať na Slovensko prebudenie, zjednotenie a povzbudenie. Svedectvom rastúcej jednoty, ktorú projekt prináša, bolo aj spoločné slávenie svätej omše, na ktorej sa pri oltári stretli členovia viacerých rehoľných spoločenstiev spolu s diecéznymi kňazmi a tajomníkom Rady pre mládež a univerzity

Read More

Na sviatok sv. Marka (25. apríl) chceme pripomenúť článok o tomto evanjelistovi od Marka Harta, ktorý vyšiel v časopise Slovo medzi nami. „Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaareeeeeeek!“ zakričala a všetkým v našej prímestskej štvrti dala vedieť, že ma doma okamžite potrebujú. Vždy som vedel povedať, kedy chce matka vedieť, kde som. Získal som ako piate zo šiestich detí v írsko-nemeckej katolíckej rodine veľmi ostré pozorovacie schopnosti? Nie, moja matka mala zvláštnu schopnosť zmeniť jednoslabičné meno na viacslabičné zvolanie, pri ktorom by aj psy od susedov s hrôzou utiekli. V takých chvíľach som ľutoval, že sa volám ako svätý Marek. Moji starší bratia sa mohli hlásiť k drakobijcom ako svätý Michal, krotiteľom hadov ako svätý Patrik

Read More

Svetovému dňu kníh venoval pozornosť aj pápež František ◊ Vatikán/Taliansko 23. apríla – Dnešnému Svetovému dňu kníh a autorských práv venoval pozornosť aj pápež František. V jeho mene zaslal list prezidentovi talianskeho Centra pre knihu a čítanie Romanovi Montroniovi asesor vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. Paolo Borgia. V krátkom pozdrave Mons. Borgia okrem iného vyjadruje nádej Svätého Otca, že „tento deň pomôže vytvárať podmienky pre hlbšie uvedomenie si významu, ktorý knihy a ešte všeobecnejšie čítanie majú pri budovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta a spoločnosti.“ Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv. Pod výber dátumu sa podpísala skutočnosť,

Read More

Dnes si pripomíname vyhlásenie sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) za patróna kňazov pápežom Piom XI. v roku 1929. Keď pápež Benedikt XVI. v rokoch 2009-2010 vyhlásil Rok kňazov, urobil tak práve na 150. výročie úmrtia svätého farára z Arsu. Ponúkame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 19-20): Osobitná úcta patrí všetkým tým „mužom milosrdenstva“, ktorí boli povolaní k vysluhovaniu sviatosti Božieho milosrdenstva a ktorí túto službu zbožne napĺňali. Svätý farár z Arsu (svätý Ján Vianney) bol o tejto pravde presvedčený, a tak s láskou hovorieval: „Kňazstvo je láskou Ježišovho srdca.“ A dodal tiež: „Dobrý pastier, duchovný pastier podľa Ježišovho srdca, je tým najväčším pokladom, aký

Read More