Domov2018apríl

V dnešný deň si v Cirkvi pripomíname výročie svätorečenia svätej Faustíny Kowalskej  a zároveň výročie ustanovenia sviatku Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti vám prinášame úryvok z našej publikácie Svätci v milosrdenstve (s. 9-12): Svätý Ján Pavol II. 30. apríla 2000 oficiálne ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva. V ten istý deň svätorečil Faustínu Kowalskú (1905 – 1938). Svätý Otec pri tejto príležitosti povedal: „Týmto činom chcem dnes novému miléniu odovzdať toto posolstvo. Odovzdávam ho všetkým ľuďom, aby sa ešte lepšie naučili spoznať pravú tvár Boha a pravú tvár bratov.“ Týmto pápež zjavne poukázal na posolstvo, ktoré Ježiš odovzdal pokornej poľskej sestričke a ktoré ona zaznamenala vo svojom denníku

Čítať ďalej

Cirkev si dnes pripomína svätého Jozefa Benedikta Cottolenga (1786-1842). Prinášame vám úryvok z našej knihy Svätci v milosrdenstve (s. 34-35): Vo všeobecnosti je známy tým, že v severotalianskom Turíne vybudoval Malý dom Božej Prozreteľnosti. Základom jeho misie mala stále byť „prozreteľnosť, oporou modlitba, dušou Kristova láska a stredom chudobní“. Hlavnou črtou tohto domu malo byť poskytovanie útočiska tým, ktorí žiadne nemali – najmä tým, ktorí trpeli v dôsledku nevyliečiteľnej alebo ťažkej choroby. Základnou charakteristikou domu bolo, že mal byť pre ľudí v každej núdzi skutočnou „rodinou“. Skladal sa z obyvateľov, ich pomocníkov, dobrovoľníkov a z personálu potrebného pri tejto starostlivosti. Domy sa časom rozmnožili a rozrástli až na takú

Čítať ďalej

Od 21. do 29. apríla sa vo farnosti Maňa, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konajú ľudové misie pod vedením tímu P. Petra Hertela. Konali sa po 72 rokoch. Vo farnosti pôsobia farár Peter Kukučka a kaplán Juraj Klinko. Misie sa konali pre celú farnosť: Veľká Maňa, malá Maňa a Vlkas. Hlavnými kazateľmi sú P. Peter Hertel a P. František Romaňák. K tímu sa v pondelok pridal P. Rastislav Dluhý, ktorý viedol katechézu pre mužov a slávil v piatok vo filiálke Vlkas svätú omšu s pomazaním chorých, prijalo ju asi 50 veriacich. V nedeľu viedli program pre mladých mladí z Kostolnej. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Banskej

Čítať ďalej

29. apríla 2018 si pripomíname 73. výročie oslobodenia koncentračného tábora Dachau. Pred dvoma rokmi, 29. júla 2016 navštívil pápež František Osvienčim. Po pápežovi Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi XVI. je František treťou hlavou Katolíckej cirkvi, ktorá navštívila toto miesto. Kým poľský pápež slúžil v Osvienčime svätú omšu a nemecký pápež predniesol príhovor počas spomienkovej slávnosti, Františkova návšteva prebiehala v úplnom tichu. Benedikta z Kríža, občianskym menom Edita Steinová, ktorej sviatok  slávime 9. augusta, a sv. Maximilián Mária Kolbe, ktorého si pripomenieme 14. augusta, ukončili svoju pozemskú púť mučeníckou smrťou v koncentračnom tábore Osvienčim. 24. septembra 2016 vo Würzburgu zasa vyhlásili za blahorečeného rodáka

Čítať ďalej