Domov2018apríl

Od 21. do 29. apríla sa vo farnosti Maňa, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konajú ľudové misie pod vedením tímu P. Petra Hertela. Konali sa po 72 rokoch. Vo farnosti pôsobia farár Peter Kukučka a kaplán Juraj Klinko. Misie sa konali pre celú farnosť: Veľká Maňa, malá Maňa a Vlkas. Hlavnými kazateľmi sú P. Peter Hertel a P. František Romaňák. K tímu sa v pondelok pridal P. Rastislav Dluhý, ktorý viedol katechézu pre mužov a slávil v piatok vo filiálke Vlkas svätú omšu s pomazaním chorých, prijalo ju asi 50 veriacich. V nedeľu viedli program pre mladých mladí z Kostolnej. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Banskej

Čítať ďalej

(Rím) Verejné uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v kostole sv. Alfonza 26. apríla 1866 v Ríme. 26. apríl tohto roku sa teda stáva 152. výročím verejnej úcty Ikony, ktorú  redemptoristom odovzdal pápež Pius IX. Pri tejto príležitosti sa v chráme Matky ustavičnej pomoci v Ríme organizuje trojdňová oslava od 26. do 29. apríla 2018. 26. apríla sa večer začal modlitbami k Matke ustavičnej pomoci, po ktorých nasledovala eucharistická slávnosť. Večer zavŕšil hudobný koncert venovaný k úcte Matke ustavičnej pomoci. Téma slávnosti bola "Príhovor Panny Márie uzdravuje korene nášho zraneného sveta z hĺbky vykúpenia vzkrieseného Pána". Eucharistickej slávnosti pri príležitosti výročia predsedal mons. Gianrico Ruzza, generálny tajomník Rímskeho

Čítať ďalej

  Skutky apoštolov nás učia, ako sa pripraviť na Turíce Päťdesiat dní. To je len 14 percent roka. Jeden a trištvrte mesiaca. Len polovica jarného alebo letného obdobia. Také dlhé je Veľkonočné obdobie. Toľko času je medzi Veľkou nocou, keď oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie, a Turícami, keď sme vyzvaní nanovo prijať vyliatie Ducha Svätého do nášho života. Nie je to veľa času. Je teda dobré, že ďalších päťdesiat dní budeme čítať pri svätej omši Skutky apoštolov. Nikde inde v Biblii nenájdeme lepší opis toho, čo Duch Svätý dokáže urobiť. Nikde inde si neprečítame toľké príbehy o tom, ako Duch premenil a posilnil obyčajných ľudí a poslal ich do sveta ako

Čítať ďalej

Bratislava 24. apríla (TK KBS) Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze – v Kežmarku. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe letnej akcie sa nezúčastnia, ale budú ju a všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzať svojimi modlitbami. Duchovný patronát je súčasťou modlitbovej kampane P18. V podobnom duchu sa k nemu rehoľníčky zaviazali aj pri predošlom Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade. „Srdečne vás pozdravujeme a uisťujeme o svojej intenzívnej modlitebnej podpore každého jedného z vás, ktorí sa zapojíte do tohto stretnutia. Vyprosujeme

Čítať ďalej