Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Seminár o sv. Klementovi Hofbauerovi

Pri príležitosti 200. výročia narodenia sa pre nebo zorganizovali pátri redemptoristi z provincie Bratislava – Praha seminár o sv. Klementovi Hofbauerovi. Konal sa v sobotu, 14. apríla v Bratislave na Puškinovej ulici. Pozvaní boli redemptoristi a taktiež laici, ktorí s redemptoristami spolupracujú. O sv. Klementovi prišiel porozprávať až z Ríma a seminár viedol o. Adam Owczarski, CSsR, riaditeľ Redemptoristického historického inštitútu.

Počas prednášky, ktorá pozostávala z troch častí, oddelených krátkou prestávkou na občerstvenie, sme sa dozvedeli veľa zo života sv. Klementa, redemptoristu, rodáka z Tasovíc na Morave, patróna Viedne, zakladateľa škôl a duchovného vodcu ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. V prvej časti sa P. Adam venoval misijnému pôsobeniu sv. Klementa Hofbauera vo Varšave, kde náš svätec strávil 21 rokov.  Je zaujímavé, že z toho až 6 rokov, teda skoro jednu tretinu, cestoval po Európe a zakladal nové domy redemptoristov, najmä vo Švajčiarsku. Práve vďaka tejto jeho horlivosti pri zakladaní nových komunít sa neskôr redemptoristi rozšírili do celého sveta.

V ďalšej časti prednášky P. Adam rozprával o pôsobení redemptoristov na území dnešného Lotyšska a Litvy. Sv. Klement vyslal do Pobaltia z Varšavy prvých redemptoristov – misionárov. Ich misiu však zastavila o krátky čas zmena politických pomerov. Ďalšiu misiu redemptoristov v tomto regióne zastavila druhá svetová vojna. Nakoniec, tretiu časť prednášky P. Adam zameral na pôsobenie sv. Klementa vo Viedni, kde v roku 1820 aj zomrel.

Po každej časti bol priestor na otázky a diskusiu. Vyvrcholením tohto formačného predpoludnia bola svätá omša, ktorú celebroval provinciál Václav Hypius. P. Adam sa nám v nej prihovoril myšlienkami sv. Klementa. Na záver čakal všetkých prítomných spoločný chutný obed, po ktorom sa pátri redemptoristi aj laici rozišli každý na tú svoju misiu do rôznych kútov Slovenska a Čiech.

V piatok večer sa P. Adam najskôr venoval našim študentom. Prednášal im na tému vernosti sv. Klementa charizme a zakladateľovi redemptoristov. Tiež pre nich kázal na formačnej sv. omši.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved