Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pripomíname knihy našich spolubratov

Vydavateľstvo Kumran vydalo v polovici júla knihu duchovných cvičení o blahoslavenstvách, ktoré viedol P. Michal Zamkovský v Nimnici pre TV LUX. Knihu si môžete zadovážiť aj v našich rehoľných domoch a v predajni nášho vydavateľstva na adrese slovo@smn.sk. Vydavateľstvo Postoj vydalo knihu rozhovorov s P. Michalom s názvom Spovedal som Slovensko. U nás si ju môžete objednať za 12, 20 (plus poštovné a balné) na adrese slovo@smn.sk

P. Viktor Mišuth vydal svoju ďalšiu knihu. Kniha je odpoveďou na prosbu sestier premonštrátok, napísať ich dejiny. Publikácia nesie názov Kongregácia sestier premonštrátok – dejiny. Kniha je k dispozícii v domoch sestier premonštrátok.

 

Príbuzné články:

Spovedal som Slovensko (Gazda, Rábara)

Misionár odvahy – P. Martin Macko

Židovské rodiny v obci Veľká Kubrá – P. Martin Macko

Veľká Kubrá – (história sakrálnych objektov) – P. Martin Macko

Diela sv. Alfonza – duchovná literárna klasika?

Sv. Alfonz – populárny autor, ktorý nenapísal román

Apoštolát pera sv. Klementa Hofbauera

Dejiny publikačnej činnosti redemptoristov na Slovensku

Spicilegium Historicum 

Rehoľný brat na Filipínach získal cenu za knihu

Brazílsky časopis Aparecida

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved