Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kniha Veľká Kubrá (História sakrálnych objektov)

Ponúkame vám knihu Veľká Kubrá (História sakrálnych objektov) v elektronickej podobe. Redemptorista Martin Macko spracoval dejiny Veľkej Kubrej, ktorá je bohatá na históriu a folklór. Nadviazal tak na iných autorov, ktorí už v minulosti spracovali časti dejín tejto obce. Zväčša to boli jeho rodáci (Stanislav Liška, Karol Dobiáš, Pavol Matejka a Juraj Fojtík). P. Martin Macko využil otvorený priestor pre ďalšie bádanie. Ako kňaz a člen rehole redemptoristov mal možnosť dostať sa k dokumentom, ktoré neboli dosiaľ ešte nikdy využité. Touto publikáciou chcel vyplnil niektoré prázdne miesta v histórii tejto krásnej dedinky.

Z obsahu knihy Martina Macka „Veľká Kubrá“:

„Hoci som bol s Veľkou Kubrou priamo spojený len v detstve, predsa mala na mňa zásadný vplyv. V rokoch 1985 – 1987 som tu navštevoval základnú školu, ale čo je podstatnejšie, niekoľko rokov som tu chodieval v nedeľu do kostola so svojím dedkom. V mysli sa mi vynára pravidelný rituál, ktorý som tu vždy zažil. Najskôr sa môj dedko zdravil pred kostolom s mužmi a rozprávali sa tam v hlúčiku skoro až do začatia omše. Potom išli na chórus, kde spievali. Po omši sa dedko zvykol zastaviť v kubranskej krčme a cestou domov na Novú Kubrú (Sihoť) sme ešte navštívili jeho otca. Všetko sa denitívne skončilo, keď v marci 1993 môj pradedko Ondrej Švejda zomreli. Pretrhli sa všetky moje putá s Kubrou. Ale len navonok, pretože predsa len jedna tenká niť ostala. Ako dieťa som objavil u svojej mamy malú misionársku knižku nejakých otcov redemptoristov, ktorú si pri ich ľudových misiách vo Veľkej Kubrej v roku 1923 kúpila moja praprababka Veronika Palová. Knižka, ktorá má vnútri napísané Verona Palová č. d. 12 Kubra, sa stala mojím duchovným sprievodcom, pretože okrem základov, ktoré mi dal môj dedko, som nedostal v rodine takmer žiadnu náboženskú výchovu. Hoci som vôbec netušil, kto sú to redemptoristi, a občas sa mi zdal zvláštny archaický štýl, ktorým bola knižka písaná, predsa len som si ju často čítal, predovšetkým rozjímania od istého sv. Alfonza. O mnoho rokov neskôr som si jedného dňa uvedomil, že už viem, kto sú tí otcovia redemptoristi – v tej dobe som už totiž bol u nich ako študent teológie.

Keď som tesne pred svojou kňazskou vysviackou hľadal, kto by mi pomohol s organizáciou mojich primícií, zistil som, že práve v Kubrej a Opatovej boli celú dobu ľudia, ktorí sa za mňa modlili a podporovali ma. Pomohli mi zorganizovať celú primičnú hostinu priamo v Kubrej a pri prvej svätej omši, ktorú som pár dní po oficiálnych primíciách v Trenčíne slúžil 12. júla 2006 v kubranskom kostolíku, ma privítali ako svojho. Pán Stanislav Liška vo svojej reči spomenul menovite aj niektorých mojich kubranských predkov. Dnes som hlboko presvedčený, že práve ľudia ako moja jednoduchá a zbožná praprababka Verona alebo prarodičia Katerina a Ondrej mi svojimi modlitbami a obetami pripravili cestu ku kňazstvu.

S vďakou za toto životodarné spojenie, bez ktorého by som bol len samorastom a človekom bez viery, venujem túto svoju knihu všetkým mojim rodákom. Z tých, čo nás predišli do večnosti, si spomínam predovšetkým na môjho dedka Jakuba Švejdu, po ktorom mám svoje birmovné meno, a na jeho bratranca Pavla Matejku, autora dvoch krásnych kníh o Kubrej, ktorého som mal milosť ako kňaz sprevádzať v poslednom období jeho života v jeho chorobe a ktorý sa stal pre mňa veľkým vzorom praktickej viery.

Je možné, že táto štúdia nabúra niektoré „zaručené podania“. To, čo tu uvádzam, však opieram o rad archívnych dokumentov vysokej hodnoty, z ktorých väčšina, predovšetkým tie z cirkevných archívov, neboli doteraz nikdy publikované.“

Tlačenú verziu knihy si môžete objednať v našom vydavateľstve (slovo@smn.sk). Jej elektronická verzia je k dispozícii bezplatne s láskavým dovolením autora.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved