Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Redemptoristi opúšťajú Kostolnú-Záriečie

Redemptoristi po 26 rokoch opúšťajú Kostolnú-Záriečie pri Trenčíne. Pôsobenie redemptoristov v Kostolnej-Záriečí sa tak po dvoch dlhých obdobiach (1923 – 1950 a 1998 – 2024) končí. Rozhodnutie redemptoristov nepokračovať v pastoračnej činnosti v Kostolnej-Záriečí bolo výsledkom niekoľkomesačného zvažovania misijných a apoštolských priorít a možnosti rozvoja redemptoristického diela na Slovensku.

Biskupský kaštieľ aj s kaplnkou MUP, rok 1928 (APBP Bratislava)

Príbeh redemptoristov v Kostolnej sa začal pozvaním českých redemptoristov nitrianskym biskupom Dr. Karolom Kmeťkom v roku 1923 s tým, že im zveril duchovnú správu pútnického miesta Skalka pri Trenčíne.
Spravovanie pútnického miesta rehoľníkmi bolo v súlade s iniciatívou nitrianskeho biskupa, ktorý chcel oživiť na mieste bývalého benediktínskeho opátstva pútnické centrum. Po obnovení dvojvežového Kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika sa redemptoristi s chuťou ujali zverenej misie a pravidelne na Skalke organizovali púte.
O pútnické miesto sa starali v rokoch 1925 až 1940. V roku 1940 správu pútnického miesta na Skalke preberajú slovenskí dominikáni, ktorí sa v Trenčíne usadili po nútenom odchode z konventu v Košiciach. V roku 1949 zakázala dominikánom spravovať toto pútnické miesto štátna moc.

Interiér pristavenej Kaplnky Matky ustavičnej pomoci, rok 1928 (APBP Bratislava)

Od svojho príchodu sa redemptoristi pustili s vervou do opravy zdevastovaného biskupského sídla. Po úpravách domu pribudovali k nemu v roku 1927 Kaplnku Matky ustavičnej pomoci. Popritom členovia komunity v rámci drietomskej farnosti spravovali filiálny Kostol sv. Kozmu a Damiána, vyučovali náboženstvo v Kostolnej a vo Veľkej Chocholnej, zaopatrovali chorých i na drietomských a chocholnianských kopaniciach a vypomáhali v okolitých farnostiach.
Pre duchovný rast veriacich, ich členovia komunity zapájali do rôznych náboženských spolkov a bratstiev, ktoré aj sami viedli. Menovite to boli Bratstvo živého ruženca, Arcibratstvo Matky ustavičnej pomoci, Dielo Detstva Ježišovho či Združenie sv. Jozefa.

Vyzdobený filiálny kostol, na ktorého dokončení sa ešte pracovalo, rok 1935 (APBP Bratislava)

Hlavnou činnosťou redemptoristov v Kostolnej boli však ľudové misie. Odtiaľ chodievali robiť misie nielen v nitrianskej, ale tiež aj v trnavskej, banskobystrickej, spišskej, košickej a tiež satmárskej diecéze. Nedá sa presne povedať, koľko misií a obnov misií uskutočnili za tých 27 rokov trvania kláštora. Bezpečne môžeme povedať, že len misií a obnov misií bolo vyše 600. K tomu musíme pripočítať ešte viaceré troj –, päť –, šesť –, i osemdňové pobožnosti, ktoré konali v rozličných farnostiach a tiež veľké množstvo duchovných obnov nielen v Trenčíne ale aj v jeho okolí. Ich činnosť bola požehnaná vo forme duchovných cvičení rehoľným sestrám, kňazom, či rekolekčnými prednáškami kňazom v banskobystrickej diecéze a ďalšími duchovnými aktivitami.
Túto plodnú činnosť redemptoristov násilne prerušil komunistický režim zrušením mužských rehoľných rádov v roku 1950. Pôsobenie v Kostolnej obnovili až po roku 1998, keď uršulínky, ktoré tu mali svoj charitný dom, prešli do svojho vráteného a obnoveného kláštora v Suchej nad Parnou pri Trnave. Oficiálne, po 48 rokoch obnovili redemptoristi svoju činnosť na tomto mieste 15. novembra.
Dnešná podoba kláštora a jeho okolia je výsledkom mnohých opráv a zmien v interiéri i exteriéri budovy počas druhého obdobia prítomnosti redemptoristov. Na prácach na opravách budovy ale aj priestrannej záhrade, sa podieľali mnohí dobrovoľníci. Postupne sa v kláštore obnovili duchovné obnovy a členovia kláštora robievali duchovné obnovy vo farnostiach. Dokonca sa po 58 rokoch odtiaľ vykonali prvé ľudové misie. Popri misijných aktivitách vypomáhali pastoračne v drietomskej farnosti a v okolitých farnostiach.

Kláštor s Kaplnkou Matky ustavičnej pomoci z vtáčej perspektívy (Facebook Kostolná Záriečie)

Za všetky roky prítomnosti v Kostolnej-Záriečí redemptoristi vyjadrujú svoju vďačnosť všetkým spolupracovníkom, zvlášť členom o.z. Koral, ako aj ostatným dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s rozvojom a prevádzkou domu. Od 1. júla 2024 prevezme správu biskupského letného sídla Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.
Redemptoristi v rámci provincie Bratislava-Praha pôsobia v Čechách na Svatej Hore, Frýdku-Místku a Tasoviciach u Znojma; na Slovensku pôsobia v Bratislave na Puškinovej a Kramároch, Banskej Bystrici-Radvaň, Gaboltove, Podolínci a na Litve v Kaunase.

Spracoval: P. Viktor Mišuth CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved