Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Sv. Alfonz – populárny autor, ktorý nenapísal román

Dnes, 1. augusta, slávia redemptoristi sviatok svojho zakladateľa, sv. Alfonza Mária de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna spovedníkov a moralistov a veľkého mariánskeho ctiteľa.

 

Najpopulárnejší autor

V roku 1933 vydal flámsky redemptorista P. Maurice De Meulemeester fólio o rozsahu 370 strán, ktoré obsahovalo zoznam všetkých vytlačených diel sv. Alfonza a menovalo jeho preklady a publikácie. Podľa tohto existovalo 4 110 vydaní sv. Alfonza v originálnom jazyku, ktorým bola taliančina alebo latinčina. Spolu existovalo 17 125 známych edícií v 63 jazykoch. Okrem jeho kníh a brožúriek bolo publikovaných 1 451 listov sv. Alfonza. Pre porovnanie, údaje o Shakespearovi z roku 1961 hovoria o 77 jazykoch, do ktorých bol preložený. Ale čo sa týka vydaní jeho diela, Shakespeare s náskokom 150 rokov zaostáva za sv. Alfonzom približne o 7000 edícií. (Edícia tu znamená publikáciu, ktorá obsahuje  jedno alebo viacero jeho diel.) V auguste 1962 bol publikovaný článok od R.J. Millera, C.Ss.R v „The Liguorian“, ktorý odhadol, že rôznych edícií diel sv. Alfonza bolo približne 21 000. Toto by znamenalo, že odvtedy sa v predošlých 200 rokoch vydalo to alebo ono jeho dielo v novej edícii niekde vo svete v priemere každé tri alebo štyri dni! Brat Miller vraví, že sv. Alfonz Liguori ako autor nemá konkurenciu: „Najpopulárnejší autor, aký kedy žil, bol sv. Alfonz Liguori, a to nikdy nenapísal ani novelu. Žiaden iný spisovateľ, duchovný či svetský (nevravíme tu o Biblii, ktorá je kategóriou sama osebe), dávny alebo súčasný, nemal publikovaných toľko rôznych edícií svojho diela ako sv. Alfonz.“ (Zdroj: Thirty-Three Doctors of the Church, Rengers C. O.F.M. Cap., Washington, 1993, p. 623-624)

Učiteľ Cirkvi

„Katolícka cirkev uznala veľký vplyv sv. Alfonza Liguori tým, že ho 7. júla 1871 vyhlásila za učiteľa Cirkvi, ako o tom hovorí apoštolský list Pia IX. Bolo to 32 rokov po Alfonzovej kanonizácii, ktorá sa uskutočnila 26. mája 1839, menej než storočie po jeho smrti. „Sv. Tomáš Akvinský musel čakať tri storočia, sv. Róbert Bellarmín a sv. Peter Canisius viac než tri storočia. Sv. Albert Veľký bol za učiteľa Cirkvi uznaný až po siedmich storočiach. Naproti tomu sv. Alfonz dostal tento titul menej než storočie po jeho smrti.“… Skorší učitelia Cirkvi, ktorí boli k nemu chronologicky bližšie, stále však viac než storočie a pol skôr, boli sv. František Saleský (+1622) a sv. Vavrinec z Brindisi (+1619).” (Zdroj: Thirty-Three Doctors of the Church, Rengers C. O.F.M. Cap., Washington, 1993, p. 624)

Krížová cesta a Návštevy Najsvätejšej sviatosti 

„Alfonzove diela Krížová cesta a Návštevy Najsvätejšej sviatosti sú intímnym svedectvom o jeho láske k svätej ľudskosti Krista. Toto sú jeho diela, ktoré sú najviac publikované v angličtine a vlastne vo všetkých jazykoch. Podľa počtov z roku 1933 bola Krížová cesta vtedy publikovaná 63-krát v angličtine a 890-krát celkovo. (Zdroj: Thirthy-Three Doctors of the Church, Rengers C. O.F.M. Cap., Washington, 1993, p. 616)

Pius IX

Jednu vec môžeme skutočne tvrdiť, a to, že ani v dnešných časoch neexistuje omyl, proti ktorému by sv. Alfonz minimálne z veľkej miery nebojoval. (Zdroj: Qui Ecclesiae Suae, Apostolic Letter, Pius IX, Rome, 1871)

Slávna si, Mária

„Slávna si, Mária“ je pravdepodobne celosvetovo najčítanejšou knihou o Najsvätejšej Panne.“ [F. J. Connell v ‘Thought’, Fordham U. Press, 7:279-287]. Od roku 1933 bolo toto dielo publikované 32-krát v angličtine a celkovo 736-krát.“ (Zdroj: Thirty-Three Doctors of the Church, Rengers C. O.F.M. Cap., Washington, 1993, p. 617)

Pre viac informácií o sv. Alfonzovi navštívte stránku http://www.goodcatholicbooks.org/alphonsus/alphonsus-facts.html

Príbuzné články:

Modlitba – prostriedok spásy (Benedikt XVI.)

Generálna audiencia Benedikta XVI.: Sv. Alfonz Mária de Liguori

Svätý Alfonz a Panna Mária

Svätý Alfonz – biskup

Diela Sv. Alfonza – duchovná literárna klasika?

Sv. Alfonz – umelec evanjelia

Sv. Alfonz – skladateľ a hudobník

Autorom najznámejšej talianskej koledy he sv. Alfonz 

Svätý Alfonz – patrón spovedníkov a moralistov

Alfonz – autor, ktorý nenapísal román

Alfozniánska spiritualita (Video v angličtine)

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved